ശുഭഗ്രഹയുക്തനായ സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

ദിനാധിനാഥസ്യ ശുഭന്ന്വിതസ്യ
പാകേ സുഖം ഭൂമിധനാംബരാപ്തിം
ഇഷ്ടൈർവ്വിലാസം സ്വജനൈശ്ച സംഗം
കല്യാണവാഗ്ജാലവിനോദഗോഷ്ഠിം.

സാരം :-

ശുഭഗ്രഹയുക്തനായ സൂര്യന്റെ ദശാകാലം സുഖവും ഭൂമിയും ധനവും വസ്ത്രങ്ങളും ലഭിക്കയും ബന്ധുക്കളുടേയും സ്വജനങ്ങളുടെയും ചേർച്ചയും മംഗലവചനവും വിനോദവും മാന്യതയും അനുഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.