സൂര്യദശയിലെ കേതുവിന്റെ അപഹാരകാലം

സുഹൃദ്വ്യയസ്സ്വജനകുടുംബവിഗ്രഹോ
രിപോർജയം ധനഹരണം പദച്യുതി
ഗുരോർഗദശ്ചരണശിരോരുഗുച്ചകൈ-
ശ്ശിഖീ യദാ വിശതി ദശാം വിവസ്വതഃ

സാരം :-

സൂര്യദശയിലെ കേതുവിന്റെ അപഹാരകാലം സ്വജനകലഹവും കുടുംബച്ഛിദ്രവും ശത്രുഭയവും ധനനഷ്ടവും സ്ഥാനഭ്രംശവും സംഭവിക്കുകയും പിത്രാദിഗുരുജനങ്ങൾക്ക് രോഗാദ്യനിഷ്ടങ്ങൾ നേരിടുകയും പാദരോഗവും ശിരോരോഗവും സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. സൂര്യദശയിൽ കേതുവിന്റെ അപഹാരകാലം ഏറ്റവും കഷ്ടവും മൃത്യുസമാനദുഃഖകരവുമായിരിക്കും.

കേതുവിന് മാരകദോഷമുണ്ടെങ്കിൽ മഹാമൃത്യുഞ്ജയജപവും അജദാനവും ദുർഗ്ഗാമന്ത്രജപവും പ്രത്യേകം ചെയ്തുകൊൾകയും വേണം. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.