പാപഗ്രഹസഹിതനായ ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

പാപാന്വിതസ്യാമൃതദീധിതേശ്ച
പാകേƒഗ്നിചോരക്ഷിതിപാലകോപൈഃ
ദുഃഖം സുതസ്ത്രീസുഖബന്ധുഹാനിം
വിദേശയാനാം ത്വശുഭാദികർമ്മം.

സാരം :-

പാപഗ്രഹസഹിതനായ ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം അഗ്നി, കള്ളന്മാർ, രാജാവ് എന്നിവരിൽ നിന്നു ദുഃഖവും ഭാര്യാപുത്രാദികൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും സുഖത്തിനും ഹാനി സംഭവിക്കുകയും അന്യദേശവാസവും അശുഭകർമ്മത്തിനു സംഗതിയാവുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.