സ്ഥാനബലപൂർണ്ണനായ സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

സൂര്യേ സ്ഥാനബലാന്ന്വിതേ കൃഷിധനം
ഗോഭൂമിയാനാംബരം
സൌഖ്യം ഭൂപതിമാനനം പരധനൈ-
സ്സംയുജ്യതേ കാന്തിമാൻ
തൽപാകേ ശയനാംബരാദി ലഭതേ
സർവ്വോപകാരശ്രയം
കീർത്തിം ഭൂഷണമിഷ്ടബന്ധുസഹിതം
തീർത്ഥാഭിഷേകം മഹൽ.

സാരം :-

സ്ഥാനബലപൂർണ്ണനായ സൂര്യന്റെ ദശാകാലം കൃഷിയിൽ  ധനവും പശുക്കളും ഭൂമിയും വസ്ത്രങ്ങളും സുഖവും രാജസമ്മാനവും ലഭിക്കയും പരദ്രവ്യലാഭം ഉണ്ടാവുകയും കാന്തിമാനാകയും കിടക്കയും വിശേഷവസ്ത്രങ്ങളും ലഭിക്കയും എല്ലാവർക്കും ഉപകാരിയാകയും കീർത്തിയും അലങ്കരണസാധനങ്ങളും സിദ്ധിക്കുകയും ബന്ധുഗുണങ്ങളുണ്ടാവുകയും പുണ്യതീർത്ഥസ്നാനവും ഫലം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.