കുഹൂയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

മാതൃവാഹനസുഹൃൽസുഖഭൂഷാ-
ബന്ധുഭിർവ്വിരഹിതഃ സ്ഥിതിശൂന്ന്യഃ
സ്ഥാനമാശ്രിതമനേന ഹതം സ്യാൽ
കുസ്ത്രീയാമഭിരതഃ കില കുഹ്വാം.

സാരം :-

കുഹൂയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ മാതാവ്, വാഹനം, ബന്ധുക്കൾ, സുഖം, ആഭരണം എന്നിവകളോട് വേർപെട്ടവനായും ഒരു നിലയും ലഭിക്കാത്തവനായും തന്നാൽ ആശ്രിതമായ സ്ഥാനത്തിന് ഹാനി സംഭവിപ്പിക്കുന്നവനായും കുത്സിതസ്ത്രീകളിൽ തല്പരനായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.