പാപഗ്രഹദൃഷ്ടനായ ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

പാപേക്ഷിതസ്യൈവനിശാകരസ്യ
ദശാവിപാകെ വിഫലം സ്വകർമ്മ
കോപാധികം കുത്സിതഭോജനം ച
മാതുർവ്വിയോഗം ത്വഥവാ തദീയം.

സാരം :-

പാപഗ്രഹദൃഷ്ടനായ ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം സകലകർമ്മങ്ങൾക്കും വിഫലതയും കോപാധിക്യവും നിന്ദ്യഭോജനവും മാതാവിനോ തത്തുല്യമായ ജനത്തിനോ ഹാനി സംഭവിക്കയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.