സൂര്യദശയിലെ കുജന്റെ അപഹാരകാലം

രുജാഗമഃ പദവിരാഹോƒരിപീഡനം
വ്രണോത്ഭവസ്സ്വകുലജനൈർവ്വിരോധിതാ
മഹീഭൃതോ ഭവതി ഭയം ധനച്യുതി
ര്യദാ കുജോ ഹരതി തദാർക്കവത്സരം.

സാരം :-

സൂര്യദശയിലെ കുജന്റെ അപഹാരകാലം രോഗോപദ്രവവും, സ്ഥാനഭ്രംശം, ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവം, മുറിവ്, വ്രണം, സ്വജനവിരോധം, രാജകോപം, ധനനഷ്ടം എന്നീ അനിഷ്ടഫലങ്ങൾ സംഭവിക്കും. സ്വർണ്ണരത്നാദിലാഭങ്ങളും പ്രഭുത്വവും രാജപ്രസാദവും മറ്റു ഗുണങ്ങളും സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും.

കുജന് (ചൊവ്വയ്ക്ക്‌) മാരകത്വലക്ഷണമുണ്ടെങ്കിൽ തൽപരിഹാരമായി സുബ്രഹ്മണ്യമന്ത്രജപവും വൃഷഭദാനവും അംഗാരകശാന്തിയും ചെയ്തുകൊൾകയും വേണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.