സൂര്യദശയിൽ സ്വാപഹാരകാലം (സൂര്യന്റെ അപഹാരകാലം)

മഹീശ്വരാദുപലഭതേƒധികം യശോ
വനാചലസ്ഥലവസതിം ധനാഗമം
ജ്വരോഷ്ണരുഗ്ജനകവിയോഗജം ഭയം
നിജാം ദശാംപ്രവിശതി തീക്ഷ്‌ണദീധിതൗ.

സാരം :-

സൂര്യദശയിൽ സ്വാപഹാരകാലം (സൂര്യന്റെ അപഹാരകാലം) രാജാവിങ്കൽനിന്ന് വലിയ സൽക്കാരങ്ങളും യശസ്സും ലഭിക്കയും കാട്ടിലും കുന്നിലും താമസിക്കാനിടയാവുകയും ധനലാഭവും പ്രതാപവും സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും.

സൂര്യൻ അനിഷ്ടപ്രദനാണെങ്കിൽ ജ്വരം, ഉഷ്ണരോഗം എന്നിവ സംഭവിക്കുകയും പിതാവിന് ഹാനിയോ അല്ലെങ്കിൽ പിതൃവിയോഗം നിമിത്തം ദുഃഖമോ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.

സൂര്യന് മാരകസംബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ തദ്ദോഷപരിഹാരാർത്ഥം മൃത്യുഞ്ജയജപ (ഹോമവും) സൂര്യശാന്തിയും പ്രത്യേകം ചെയ്തുകൊൾകയും വേണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.