സരളയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ദീർഘായുഷ്മാൻ ദൃഢമതിരഭയഃ
ശ്രീമാൻ വിദ്യാസുതധനസഹിതഃ
സിദ്ധാരംഭോ ജിതരിപുരബലോ
വിഖ്യാതാഖ്യഃ പ്രഭവതി സരളേ.

സാരം :-

സരളയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ദീർഘായുസ്സും ഉറപ്പുള്ള ബുദ്ധിയും നിർഭയത്വവും ശ്രീയും വിദ്യയും പുത്രന്മാരും ധനവും ഉള്ളവനായും തുടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാധിക്കുന്നവനായും ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനായും കളങ്കമില്ലാത്തവനായും കീർത്തിമാനായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.