എട്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

രന്ധ്രസ്ഥഭാനോരപി വാ ദശായാം
ദേഹസ്യ കഷ്ടം വിവിധൈശ്ച രോഗൈഃ
ചാതുർത്ഥികം നേത്രവികാരകാസം
ജ്വരാതിസാരം ദ്വപദച്യുതിം ച.

സാരം :-

എട്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം പല പ്രകാരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെക്കൊണ്ട് ദേഹക്ലേശവും വിശേഷിച്ചു ചാതുർത്ഥികജ്വരം, നേത്രരോഗം, കാസം, ജ്വരാതിസാരം എന്നീ രോഗങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും സ്ഥാനഭ്രംശവും ഫലമാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.