പ്രശ്ന സമയം വീണാനാദം ഓടക്കുഴൽനാദം മൃദംഗധ്വനി ശംഖനാദം പടഹം പെരുമ്പറ ഇതുകളുടെ ശബ്ദം മംഗലാത്മകങ്ങളായ പാട്ടുകൾ ഇവ കേൾക്കുന്നതും

വീണാവേണുമൃദംഗശംഖപടഹധ്വാനം ച ഭേരീരവം
ഗീതം മംഗലമംഗനാം ച ഗണികാം ദധ്യക്ഷതേക്ഷ്വാദികം
ദൂർവാചന്ദനപൂർണകുംഭകുസുമം മാലാം ഫലം കന്യകാം
ഘണ്ടാം ദീപസരോരുഹേ ച ശുഭദം വിദ്യാന്നിമിത്തം ബുധഃ

സാരം :-

പ്രശ്ന സമയം വീണാനാദം ഓടക്കുഴൽനാദം മൃദംഗധ്വനി ശംഖനാദം പടഹം പെരുമ്പറ ഇതുകളുടെ ശബ്ദം മംഗലാത്മകങ്ങളായ പാട്ടുകൾ ഇവ കേൾക്കുന്നതും വൈധവ്യം വരാത്ത സൗന്ദര്യവതികളായ സ്ത്രീകളേയും വേശ്യ തൈർ മലർ കരിമ്പ് കറുക ചന്ദനം നിറകുടം പുഷ്പം മാല കായ്കൾ കന്യകകൾ മണികൾ വിളക്ക് താമരപ്പൂവ് ഇതുകളേയും കാണുന്നതും ശുഭനിമിത്തമാണെന്ന് വിദ്വാന്മാർ പറയുന്നു.

വിഷ്ണു പ്രീതികരമായ ഈ വഴിപാടുകൾ അർപ്പിച്ചാൽ ഫലം അത്യുത്തമം

ഈശ്വരന് നമ്മളിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നാം നമ്മെത്തന്നെ ഈശ്വരനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രതീകമായാണ് വഴിപാടുകൾ നടത്തുന്നത്. ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭക്തിയോടെ വഴിപാടുകൾ നടത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. വെറുതെ ആഗ്രഹപൂർത്തീകരണത്തിനായി മാത്രം വഴിപാടുകൾ നടത്തുന്നത് നന്നല്ല. തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടു കൂടി ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വഴിപാടുകൾ ഉത്തമ ഫലം നൽകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.

ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയം തുളസീദള സമർപ്പണമാണ് . മൂലമന്ത്രം ജപത്തോടെ  ഓം നമോ നാരായണായ) ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രദക്ഷിണം വച്ച് തുളസി മാലസമർപ്പിക്കുന്നതു മനഃശാന്തിക്ക് ഉത്തമമാർഗ്ഗമാണ്.

വിഷ്ണുപ്രീതികരമായ വഴിപാടുകളും ഫലങ്ങളും  


പാൽപായസം - ധനധാന്യ വർദ്ധന

സുദർശനഹോമം - രോഗശാന്തി 

നെയ്യ് വിളക്ക് - നേത്രരോഗശമനം , അഭിഷ്ടസിദ്ധി

സന്താന ഗോപാല മന്ത്രാര്‍ചന - സത് സന്താന ലാഭം 

വെണ്ണനിവേദ്യം - ബുദ്ധിവികാസത്തിന്

സഹസ്രനാമ അര്‍ച്ചന - ഐശ്വര്യം , മംഗളസിദ്ധി 

ഭാഗ്യ സൂക്താര്‍ചന - ഭാഗ്യസിദ്ധി , സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി

പുരുഷ സൂക്താര്‍ചന  - ഇഷ്ട സന്താന ലബ്ധി 

ആയുര്‍ സൂക്താര്‍ചന - ആയുര്‍വര്‍ദ്ധന , രോഗമുക്തി

പാലഭിഷേകം - ക്രോധം നിമിത്തമുള്ള കുടുംബസമാധാനമില്ലായ്മക്കു അറുതി

വ്യാധഗീത

നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത മഹാഭാരതത്തിലെ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ഭാഗമാണ്  'വ്യാധഗീത' . അതിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. 

 ഒരിടത്ത് ഭൗതികസുഖങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മജ്ഞാനത്തിനുവേണ്ടി തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു മഹാതാപസി ഉണ്ടായിരുന്നു. മുഴുവൻ സമയവും തപസ്സിലും പ്രാർത്ഥനയിലും മുഴുകി ജീവിച്ച അദ്ദേഹം ദിവസത്തിൽ ഒരു നേരം മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അതും ഭിക്ഷാടനത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം മാത്രം. 

*ഒരു ദിവസം താപസി ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ അടിയിൽ തപസ്സ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ മരത്തിന് മുകളിലിരുന്ന കൊക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് കാഷ്ഠിച്ചു. *രോഷാകുലനായ താപസി ദേഷ്യത്തോടുകൂടി ആ കൊക്കിനെ തുറിച്ചുനോക്കിയപ്പോൾ അതിന്റെ ചിറക് കരിഞ്ഞ് അത് താഴെ വീണു. ഇതുകണ്ട് താപസി വളരെ സന്തോഷവാനായി. തനിക്ക് കിട്ടിയ അമാനുഷിക സിദ്ധിയിൽ അദ്ദേഹം അഹങ്കാരിയായി* .* 

 *അന്ന് ഭിക്ഷാടനത്തിനായി ചെന്നത് ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിലേക്കായിരുന്നു. 
 താപസി ഭിക്ഷ ചോദിച്ചപ്പോൾ കർഷകപത്നി കുറച്ചുസമയം കാത്തിരിക്കാൻ വീടിനകത്തു നിന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവർ തന്റെ ഭർത്താവിന് ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. 

 അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് ആ സ്ത്രീ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ താപസി വളരെ ദേഷ്യത്തോടെ അവരെ തുറിച്ചു നോക്കി. ഉടൻ അവർ പറഞ്ഞു :* "താങ്കൾ നോക്കിയാലുടൻ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ഞാൻ കൊക്കൊന്നുമല്ല " 

 *അവരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട്, അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയ താപസി ആ സത്രീയോട് ഈ ജ്ഞാനം നിങ്ങൾക്ക്* എവിടെ നിന്നാണ് സിദ്ധിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു .* *അതിന് ആ സ്ത്രീ കൊടുത്ത മറുപടി  താനൊരു ജ്ഞാനിയായ വ്യാധന്റെ ശിഷ്യയാണന്നാണ്.  (വ്യാധൻ എന്നാൽ ഇറച്ചിവെട്ടുകാരൻ എന്നാണ് അർത്ഥം) അത് കേട്ട താപസി വ്യാധനിൽ* നിന്നും  ജ്ഞാനോപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് "വ്യാധഗീത. " 

വ്യാധഗീത നൽകുന്ന സന്ദേശം :- 

 നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട  കർമ്മങ്ങളൾ എന്താണെങ്കിലും അത് ഉപേക്ഷിക്കാതെ കർത്തവ്യബോധത്തോടുകൂടിയും ഭക്തിയോടുകൂടിയും സമർപ്പിക്കലാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വഴി.  അതിന് ജ്ഞാനിയായ ഒരു ഗുരുവിന്റെ മാർഗ്ഗദർശനം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നു മാത്രം. 

പ്രശ്നസമയം ആന, കുതിര, കാള മുതലായ ഇഷ്ട ജന്തുക്കളെ കാണുന്നതും അവ ശബ്ദിക്കുന്നതു കേൾക്കുന്നതും

മാതംഗാശ്വവൃഷാദീനാം പൃച്ഛാകാലേ രുതം യദി
തേഷാം വാ ദർശനം തർഹി പ്രതിഷ്ടാഭീഷ്ടമവാപ്നുയാൽ

സാരം :-

പ്രശ്നസമയം ആന, കുതിര, കാള മുതലായ ഇഷ്ട ജന്തുക്കളെ കാണുന്നതും അവ ശബ്ദിക്കുന്നതു കേൾക്കുന്നതും പ്രഷ്ടാവിന്റെ അഭീഷ്ട കാര്യസിദ്ധിയുടെ ലക്ഷണമാകുന്നു.

പുഷ്പാഞ്ജലി / അര്‍ച്ചന

ഹൈന്ദവര്‍ ഏല്ലാവരും തന്നെ പുഷ്പാഞ്ജലി അര്‍ച്ചന നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകും.   പക്ഷെ കൂടുതല്‍ ആളുകളും ഈ അര്‍ച്ചനയെ കുറിച്ച് ബോധവാന്‍മാരല്ല.

ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നവരില്‍ "അര്‍ച്ചന - പുഷ്പാഞ്ജലി" എന്നീ വഴിപാടു കഴിക്കാത്തവര്‍ വളരെ വിരളമായിരിക്കും.

എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സാധാരണയായി എല്ലാവരും തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വഴിപാടാണ് ഇത്.   പേരും നക്ഷത്രവും പറഞ്ഞാണ് സാധാരണയായി നാം പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കാറുള്ളത്.

അഞ്ജലി എന്നാല്‍ കൂപ്പുകൈയോടെയുള്ള സമര്‍പ്പണം എന്നാണ് അർത്ഥം.   കൂപ്പുകൈയോടുകൂടി നാം പുഷ്പത്തെ ഭഗവാന് മുന്നില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ അത് പുഷ്പാഞ്ജലിയാകുന്നു

പുഷ്പത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഗുണം അതിന്റെ വര്‍ണ്ണവും വാസനയുമാണ്‌.   ഇവിടെ പുഷ്പം നമ്മിലുള്ള നല്ലതും ചീത്തയുമായ വാസനകളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു.

നിത്യജീവിതത്തില്‍ നമ്മെ നയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാസനകള്‍ ആണ് എന്നതിനാല്‍ ആസുരിക വാസനകള്‍ ഉള്ളവര്‍ ആസുരിക മാര്‍ഗ്ഗത്തിലും ദൈവീക വാസനകള്‍ ഉള്ളവര്‍ ദൈവീക മാര്‍ഗ്ഗത്തിലും ജീവിതം നയിക്കുന്നു എന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റും വെറുതെയൊന്നു കണ്ണോടിച്ചുനോക്കിയാല്‍ കാണാവുന്നതേയുള്ളൂ.

സ്വയം തന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സുഖം മാത്രം കാംക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ ആസുരിക വാസനയാണ്.   എന്നാല്‍ സ്വന്തം സുഖത്തോടൊപ്പം ലോകത്തിലെ സര്‍വ്വ ചരാചരങ്ങളുടെയും സുഖം കാംക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവീക വാസനയും ആകുന്നു.

പുഷ്പാഞ്ജലിക്ക് വേണ്ടി വീട്ടുമുറ്റത്തെ പൂന്തോട്ടത്തില്‍ നിന്നും പൂക്കള്‍ പറിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. പൂ പറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഷ്ട ദേവതാ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട്‌ പൂക്കളെ സ്വന്തം വാസനകള്‍ ആയും അവയെ നാം ഭഗവാന് മുന്‍പില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടി സ്വരൂപിക്കുകയാണ് എന്നും സങ്കൽപ്പിക്കണം.

കുളിച്ചു വൃത്തിയോടു കൂടിയായിരിക്കണം പൂക്കള്‍ ഇറുക്കുന്നത്.   ഇതിനു സൗകര്യം ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക് മാത്രം പൂക്കള്‍ വാങ്ങാവുന്നതാണ്.

അതിനു ശേഷം ക്ഷേത്രത്തില്‍ പോയി ഈ പൂക്കളെ പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുന്നതിനായി സമര്‍പ്പിക്കണം.

പുഷ്പാഞ്ജലി സമയത്ത് നാം നമ്മിലുള്ള എല്ലാ ആസുരിക വാസനകളേയും ഭഗവാന് മുന്‍പില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു എന്ന് സങ്കൽപിക്കണം.

അതിനു ശേഷം പൂജിച്ച പുഷ്പാഞ്ജലി പ്രസാദം സ്വീകരിക്കണം. 

നാം നമ്മുടെ ആസുരിക വാസനകളെ ഭഗവാന് സമര്‍പ്പിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ഭഗവാന്‍ അവയെ സ്വീകരിച്ച് പകരം ദൈവീക വാസനകളെ നമുക്ക് നല്‍കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് സങ്കൽപിക്കണം.

ആ കാരുണ്യത്തിനു ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയണം.

ശേഷം പ്രസാദത്തില്‍ ഉള്ള തുളസിയെ ശിരസ്സിലോ ചെവിയിലോ ധരിക്കാവുന്നതാണ്.   ചന്ദനം നെറ്റിയിലും കണ്ഠത്തിലും ഇരു കൈകളിലും പുരുഷന്മാര്‍ മാറിലും അണിയാവുന്നതാണ്.

ഇതിലൂടെ നമ്മിലെ തിന്മകള്‍ മുഴുവന്‍ ഭഗവാന് മുന്‍പില്‍ ഇല്ലാതായി എന്നും പകരം നന്മയെ ഭഗവദ് പ്രസാദമായി നാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും അറിയണം.

"മനമലര്‍ കൊയ്തു മഹേശപൂജ ചെയ്യും മനുജന് മറ്റൊരു വേല ചെയ്തിടേണ്ട. വനമലര്‍ കൊയ്തുമതല്ലയായ്കില്‍ മായാ മനുവുരുവിട്ടുമിരിക്കില്‍ മായ മാറും"
    
എന്ന ശ്രീ നാരായണ ഗുരുദേവന്റെ അമൃതവാണികള്‍ ഇവിടെ വളരെയേറെ പ്രസക്തമാണ്.

മനസ്സാകുന്ന പുഷ്പം മഹേശ്വരന് സമര്‍പ്പിച്ച് എപ്പോഴും ഈശ്വര ചിന്തയില്‍ രമിച്ചു കഴിയുന്ന മഹാത്മാക്കള്‍ക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ഷേത്ര ദര്‍ശനമോ പുഷ്പാഞ്ജലിയോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല.

പക്ഷെ അതിനു കഴിയാത്തവര്‍ പൂക്കള്‍ പറിച്ച് ഭഗവാന് അർച്ചിക്കുക, ഒപ്പം "ഓം നമഃ ശിവായ, ഓം നമോ നാരായണായ, ഓം പരാശക്തിയേ നമഃ" മുതലായ മഹാ മന്ത്രങ്ങള്‍ മുടങ്ങാതെ ജപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക.

കാലാന്തരത്തില്‍ ചിത്തശുദ്ധി വഴി തീര്‍ച്ചയായും ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

സനാതന ധര്‍മ്മത്തില്‍ എല്ലാ ചടങ്ങുകള്‍ക്കു പുറകിലും ഒരു തത്വമുണ്ട്.   പക്ഷെ അത് അറിയാതെ ചെയ്യുമ്പോള്‍ വെറും അന്ധവിശ്വാസം ആയിഅധഃപതിക്കുന്നു.

അന്ധവിശ്വാസം കൊണ്ട് വെറുതെ കുറെ സമയവും പണവും നഷ്ടപ്പെടുത്താം എന്നല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകില്ല.

അതിനാല്‍ ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ പോകുന്ന സമയത്ത് മുകളില്‍ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ സങ്കല്‍പ്പിച്ച് മനസ്സില്‍ ഉറപ്പിക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുക.

പന്നി, ഉടുമ്പ്, അഹി, മുയൽ മുതലായ ജന്തുക്കളെക്കുറിച്ച് പ്രശ്ന സമയം ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് ശുഭമാകുന്നു

പ്രശസ്താഃ കീർത്തനേ കോലഗോധാഹിശശജാഹകാഃ
ന ദർശനേ ന വിരുതേ വാനരർക്ഷാവതോന്യഥാ.

സാരം :-

പന്നി, ഉടുമ്പ്, അഹി, മുയൽ മുതലായ ജന്തുക്കളെക്കുറിച്ച് പ്രശ്ന സമയം ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് ശുഭമാകുന്നു. ഈ ജന്തുക്കളെ കാണുന്നതും ഇവയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതും ശുഭമല്ല. 

പ്രശ്നസമയം കുരങ്ങ്, കരടിക്കുരങ്ങ് ഈ ജന്തുക്കളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതും ഇവകളെ കാണുന്നതും ശുഭം തന്നെയാണ്.

ഓരോ നക്ഷത്രത്തിലും നിശ്ചിത വസ്തുക്കള്‍ ദാനം ചെയ്താലുള്ള ഫലങ്ങൾ

ഹൈന്ദവവിശ്വാസമനുസരിച്ച് ദാനശീലം ശ്രേഷ്ഠമെന്നാണ് പറയാറ്. ഓരോ നക്ഷത്രത്തിലും നിശ്ചിത വസ്തുക്കള്‍ ദാനം ചെയ്താല്‍ പല ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആചാര്യന്മാര്‍ പറയുന്നു. മഹാഭാരതം അനുശാസനപര്‍വ്വത്തിലും ഇങ്ങനെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

1 അശ്വതി: ഈ ദിവസം അശ്വങ്ങളും തേരുകളും ദാനം ചെയ്യുന്നവര്‍ ഉല്‍കൃഷ്ട വംശത്തില്‍ പുനര്‍ജന്മമെടുക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.

2 ഭരണി: ഈ നാളില്‍ നിലവും ധേനുക്കളും ബ്രാഹ്മണര്‍ക്ക്  ദാനം ചെയ്താല്‍ ധാരാളം പശുക്കളും പരലോകത്തില്‍ ഖ്യാതിയും ലഭിക്കും.

3 കാര്‍ത്തിക: കാര്‍ത്തിക നാളില്‍ ബ്രാഹ്മണര്‍ക്ക് തൃപ്തിയാവോളം പായസം നല്‍കിയാല്‍ മരണാനന്തരം മുഖ്യലോകങ്ങള്‍ നേടും.

4 രോഹിണി: ഈ നാളില്‍ പാല്‍ച്ചോറ് ബ്രാഹ്മണര്‍ക്ക് നല്‍കിയാല്‍ പിതൃക്കളോടുള്ള കടപ്പാട് നീങ്ങും.

5 മകയീരം: ഈ നാളില്‍ കറുവപ്പശുവിനെ ദാനം ചെയ്താല്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗലോകത്തില്‍ പോകാം.

6 തിരുവാതിര: ഈ നാളില്‍ ഉപവാസം ചെയ്ത് എള്ളിന്‍ രസം ദാനം ചെയ്താല്‍ മനുഷ്യന് പര്‍വ്വതങ്ങളും കിടങ്ങുകളും തരണം ചെയ്യാന്‍ കഴിയും.

7 പുണര്‍തം: ഈ നക്ഷത്രത്തില്‍ അപ്പം ദാനം ചെയ്യുന്നവര്‍ സല്‍ക്കുലത്തില്‍ പുനര്‍ജന്മമെടുക്കും.

8 പൂയം: ഈ ദിനത്തില്‍ സ്വര്‍ണ്ണം ദാനം ചെയ്യുന്നവന്‍ പ്രകാശഗ്രഹങ്ങളുടെ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ പ്രവേശിക്കും.

9 ആയില്യം: ഈ ദിവസം വെള്ളികൊണ്ട് നിര്‍മ്മിച്ച കാളയെ ദാനം ചെയ്താല്‍ അവന്‍ നിര്‍ഭയനായി തീരും.

10 മകം: ഈ ദിവസം എള്ള് ദാനം ചെയ്യുന്നവന്‍ പശുക്കളെ കൊണ്ടും പുത്രന്‍മാരെ കൊണ്ടും ഐശ്വര്യമുള്ളവനായി തീരും.

11 പൂരം: ഈ ദിവസം ഉപവാസം ചെയ്ത് ബ്രാഹ്മണര്‍ക്ക് നെയ് ചേര്‍ത്ത അന്നം ദാനം ചെയ്താല്‍ സൗഭാഗ്യമുണ്ടാകും.

12 ഉത്രം: ഈ ദിവസം പാലും നെയ്യും കലത്തിയ നവരച്ചോര്‍ ദാനം ചെയ്യുന്നവന്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗലോകത്ത് പൂജ്യനായിരിക്കും.

13 അത്തം: ഈ ദിനത്തില്‍ നാല് അശ്വങ്ങളെയും ഒരു ആനയേയും ദാനം ചെയ്യുന്നവന്‍ പുണ്യലോകങ്ങളെ പ്രാപിക്കും.

14 ചിത്തിര: ഈ ദിവസം കാളയും സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും ദാനം ചെയ്യുന്നവന്‍ അപ്‌സരസ്സുകള്‍ രമിക്കുന്ന നന്ദനോദ്യാനത്തില്‍ പ്രവേശിക്കും.

15 ചോതി: ഈ നാളില്‍ എന്തെങ്കിലും ദാനം കൊടുക്കുന്നവന്‍ ലോകത്തില്‍ കീര്‍ത്തിമാനായിത്തീരും.

16 വിശാഖം: ഈ നാളില്‍ കാളയേയും കറവപ്പശുവിനെയും പത്താഴം,വണ്ടി,നെല്ല്,വജ്രം ഇവയും ദാനം ചെയ്യുന്നവന്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗലോകത്തില്‍ ചെല്ലും.

17 അനിഴം: ഈ നക്ഷത്രത്തില്‍ വസ്ത്രവും അന്നവും പുതപ്പും ദാനം ചെയ്യുന്നവന്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നൂറ് യുഗങ്ങള്‍ പൂജ്യനായിരിക്കും.

18 തൃക്കേട്ട: ഈ ദിനത്തില്‍ ബ്രാഹ്മണര്‍ക്ക് ചേനയും ചീരയും കൊടുത്താല്‍ ഇഷ്ടഗതി ലഭിക്കും.

19 മൂലം: ഈ ദിവസം ബ്രാഹ്മണര്‍ക്ക് ഫലമൂലങ്ങള്‍ കൊടുത്താല്‍ പിതൃക്കള്‍ പ്രീതിപ്പെടും.

20 പൂരാടം: ഈ നാളില്‍ ഉപവാസത്തോടുകൂടി തൈര്‍കുടങ്ങള്‍ വേദവേദി ബ്രാഹ്മണര്‍ക്ക് ദാനം ചെയ്താല്‍ അവന്‍ നിരവധി പശുക്കളോടുകൂടിയ കുലത്തില്‍ ജനിക്കും.

21 ഉത്രാടം: ഈ ദിവസം ബുദ്ധിമാന്‍മാര്‍ക്ക് പാലും നെയ്യും കൊടുത്താല്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ സംപൂജ്യനായി തീരും.

22 തിരുവോണം: ഈ ദിവസം വസ്ത്രവും കമ്പിളിയും നല്‍കുന്നവന്‍ വെള്ള വാഹനത്തില്‍ കയറി സ്വര്‍ഗ്ഗം പ്രാപിക്കും.

23 അവിട്ടം: ഈ നക്ഷത്രത്തില്‍ കന്നുകാലികളും വാഹനവും വസ്ത്രവും നല്‍കിയാല്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ പ്രവേശിക്കാം.

24 ചതയം: ഈ ദിവസം അകിലും ചന്ദനവും കൊടുക്കുന്നവന്‍ ദേവലോകത്ത് ചെന്നുചേരും.

25 പൂരോരുട്ടാതി: ഈ ദിവസം നാണയങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നവന്‍ പരലോകം പ്രാപിക്കും.

26 ഉത്രട്ടാതി: ഈ ദിവസം ആടിനെ നല്‍കുന്നവന്‍ പിതൃക്കള്‍ക്ക് പ്രീതി ജനിപ്പിക്കും.

27 രേവതി: ഈ ദിവസം പാത്രം നിറച്ച് പാല്‍ കറക്കുന്ന പശുവിനെ ദാനം ചെയ്താല്‍ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് ഏത് ലോകത്തും ചെന്നുചേരും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.