പാമരയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ദുഃഖജീവ്യനൃതവാഗവിവേകീ
വഞ്ചകോ മൃതസുതോപ്യനപത്യഃ
നാസ്തികോƒല്പകുജനം ഭജതേƒസൌ
ഘസ്മരോ ഭവതി പാമരയോഗേ.

സാരം :-

പാമരയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ കൃഛ്റജീവിയായും കളവു പറയുന്നവനായും അവിവേകിയായും വഞ്ചിക്കുന്നവനായും പുത്രമരണമോ സന്താനഹീനതയോ ഉള്ളവനായും  ദൈവവിശ്വാസവും മതനിഷ്ഠതയും ഇല്ലാത്തവനായും നിസ്സാരന്മാരും നിന്ദ്യന്മാരും ആയ ജനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നവനായും അധികം ഭക്ഷിക്കുന്നവനായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.