കുസുമയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

സ്ഥിരേ ലഗ്നേ കേന്ദ്രേ ഭൃഗുജനുഷി കോണേ ശശധരോ
നഭസ്യാർക്കൗ യോഗഃ കുസുമ ഇഹ ജാതോഥ മനുജഃ
ഉദാരസ്തേജസ്വീ നൃപതികുലമുഖ്യഃ പൃഥുയശാഃ
സുഖീ ഭോഗീ രാജ്ഞാമപി ച ദയിതഃ സ്യാൽ ഗുണനിധിഃ

സാരം :-

ലഗ്നം സ്ഥിരരാശിയായിരിക്കുകയും ശുക്രൻ കേന്ദ്രരാശിയിലും ചന്ദ്രൻ ത്രികോണരാശിയിലും ശനി പത്താം ഭാവത്തിലും നിൽക്കുകയും ചെയ്‌താൽ കുസുമയോഗം അനുഭവിക്കും.

കുസുമയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ദാനശീലവും തേജസ്സും ഉള്ളവനായും രാജവംശത്തിൽ പ്രധാനിയായും ഏറ്റവും യശസ്വിയായും സുഖവും ഭോഗവും ഉള്ളവനായും രാജാക്കന്മാർക്ക് ഇഷ്ടനായും ഗുണവാനായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.