ആറാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

ദശാവിപാകേ ധനഹാനിമേതി
ഷഷ്ഠസ്ഥഭാനോരതിദുഃഖജാലം
ഗുല്മക്ഷയോദ്ഭൂതരുജാർത്തിരുച്ചൈർ-
മൂത്രാദികൃഛ്റം ത്വഥവാ പ്രമേഹം.

സാരം :-

ആറാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം ധനനാശവും പല പ്രകാരേണ ദുഃഖാനുഭവവും ഗുല്മം, ക്ഷയം, മൂത്രകൃഛ്റം, പ്രമേഹം മുതലായ രോഗങ്ങളെക്കൊണ്ട് അരിഷ്ടയും ഫലമാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.