ബുധയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ലഗ്നേജ്യോർഗുരുകണ്ടകേ ഹിമകര-
ശ്ചന്ദ്രാദഹിർവ്വിത്തഗ-
ശ്ശൌര്യസ്ഥാനഗതൗ ച ഭാനുരുധിരൗ
യോഗോ ബുധഃ കീർത്തിതഃ
രാജശ്രീബ്ബുധയോഗജോƒതുലബലഃ
പ്രഖ്യാതനാമാ വിഭു-
ശ്ശാസ്ത്രജ്ഞാനരതഃ ക്രിയാസു ചതുരോ
ധീമാനശത്രുർഭവേൽ.

സാരം :-

ലഗ്നത്തിൽ വ്യാഴവും വ്യാഴം നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ കേന്ദ്രരാശിയിൽ ചന്ദ്രനും ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ രാഹുവും രാഹുനിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ സൂര്യകുജന്മാരും നിന്നാൽ ബുധയോഗം സംഭവിക്കും.

ബുധയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ രാജാവിനെപ്പോലെയുള്ള ശ്രീയും ഏറ്റവും ബലാധിക്യവും പ്രസിദ്ധിയും പ്രഭുത്വവും വ്യാകരണാദി ശാസ്ത്രജ്ഞാനവും കർമ്മകുശലതയും ബുദ്ധിശക്തിയും ഉള്ളവനായും ശത്രുക്കളില്ലാത്തവനായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.