ഉച്ചരാശ്യംശകസഹിതനായ ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

ഉച്ചാംശഗതസ്യ ദശാ
ദദാതി സൌഖ്യം മഹത്തരം ചെന്ദോഃ
നാനാവിധധനലാഭം
ഭൂപതിമാനം ച ദേഹപുഷ്ടിം ച.

സാരം :-

ഏതു രാശിയിൽ നിന്നാലും ഉച്ചരാശ്യംശകസഹിതനായ ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം വലുതായ സൌഖ്യവും പലവിധത്തിലുള്ള ധനലാഭവും രാജബഹുമാനവും ദേഹപുഷ്ടിയും സിദ്ധിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.