ചന്ദ്രന്റെ ആരോഹിണീയും അവരോഹിണീയും

ശുക്ലപ്രതിപൽപ്രഭൃതേ-
രിന്ദോരാരോഹിണീ ദശാ ജ്ഞേയാ
കൃഷ്ണപ്രഥമാരംഭാ-
ന്മാസാന്തം ചാവരോഹിണീ ഭവതി.

സാരം :-

ശുക്ലപ്രതിപദം മുതൽ പൌർണ്ണമാസ്യവസാനംവരെയുള്ള തിഥികളിൽ ജനിക്കുന്നവന് ചന്ദ്രദശ ആരോഹിണീ ആകുന്നു.

കൃഷ്ണപ്രദിപദം മുതൽ അമാവാസ്യന്തം വരെയുള്ള തിഥികളിൽ ജനിക്കുന്നവന് ചന്ദ്രദശ അവരോഹിണീയായും ആകുന്നു.

*****************************

ചന്ദ്രന് പക്ഷബലവും ശേഷം ഗ്രഹങ്ങൾക്ക്‌ ഉച്ചാദിസ്ഥാനബലവും പ്രധാനമായിരിക്കും. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.