ശുഭഗ്രഹദൃഷ്ടനായ ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

പാകേ ശശാങ്കസ്യ ശുഭേക്ഷിതസ്യ
പരോപകാരം മഹതീം ച കീർത്തിം
ഇഷ്ടാർത്ഥബന്ധ്വാഗമഭൂപമാനം
ജലക്രിയാവസ്ത്രമനോവിലാസം.

സാരം :-

ശുഭഗ്രഹദൃഷ്ടനായ ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം പരോപകാരം ചെയ്കയും വലിയ കീർത്തി ലഭിക്കുകയും വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുകയും ബന്ധുക്കളുടെ സമാഗമവും രാജസമ്മാനവും സിദ്ധിക്കുകയും ജലസംബന്ധമായ പ്രവൃത്തിയിലേർപ്പെടുകയും വിശേഷവസ്ത്രങ്ങളും മനസ്സന്തോഷവും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.