ലേഖനങ്ങള്‍

ലേഖനങ്ങള്‍ 

 1. ഐതിഹ്യങ്ങൾ click here 
 2. ഹിന്ദുമതത്തിന്‍റെ പൊരുള്‍ 
 3. ഹിന്ദു മതം എന്താണ് ? 
 4. ഞാന്‍ ഹിന്ദുവാണ്... 
 5. വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? 
 6. ശ്രീ മഹാവിഷ്‌ണുവിന്‍റെ ആഭരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും 
 7. വിഗ്രഹാരാധനയുടെ യുക്തി - സ്വാമി വിവേകാന്ദന്‍  
 8. ഞാന്‍ എന്തിന് ഹിന്ദുവായി തുടരുന്നു 
 9. എന്താണ് ശ്രീമദ് ഭഗവദ് ഗീത ? 
 10. സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍റെ ആവിര്‍‍ഭാവം ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്‍റെയും ഹിന്ദുമതത്തിന്‍റെയും ചരിത്രത്തില്‍  
 11. രഥത്തിന്‍റെ രഹസ്യം 
 12. ശ്രീ കൃഷ്ണ ഭഗവാനും ഓടക്കുഴലും തമ്മിലുളള ബന്ധം ? 
 13. എപ്പോഴാണോ ധര്‍മ്മത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നത്   
 14. ഏതു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സിനെ ഈശ്വരനില്‍ നിര്‍ത്തണം 
 15. മന്ത്രജപത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങള്‍ 
 16. നിലവിളക്കിലെ തിരി 
 17. ശ്രീചക്രം എന്താണ്? 
 18. ഇഷ്ടദേവതാ ഭജനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം 
 19. ഭദ്രകാളി 
 20. മഹാലക്ഷ്മി 
 21. ധ്യാനത്തിന്‍റെ ഫലം 
 22. പതിനെട്ട് മഹാപുരാണങ്ങള്‍ 
 23. സൂര്യാരാധന 
 24. ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജകളും അടിയന്തിരങ്ങളും 
 25. ഹിന്ദുക്കളുടെ ഗോസംരക്ഷണവും പ്രകൃതി സ്നേഹവും 
 26. ഒരു പൂജാമുറിയില്‍ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം 
 27. വേണ്ടത്‌ ധര്‍മാധര്‍മങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ്‌ അഥവാ ജ്ഞാനം 
 28. മൂന്നു വിധത്തിലുള്ള ഋണങ്ങള്‍ 
 29. സമയം അമൂല്യമാണ്‌ 
 30. ഭാരതീയരുടെ ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണവും 
 31. ഭാരതവും ഹിന്ദുമതവും 
 32. കലിയുഗത്തില്‍ ഏറ്റവും ഫലപ്രദം നാമജപം 
 33. കല്‍ക്ക്യവതാരം 
 34. അധികമാസം 
 35. യുഗസങ്കല്‍പം 
 36. ആറാട്ട്‌ 
 37. മാതൃത്വത്തെ മധുരമാക്കുന്ന ദേവീപൂജ 
 38. കര്‍ണ്ണവേധം 
 39. ക്ഷേത്രസങ്കല്‍പത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയത 
 40. അഘോരികള്‍ - Aghories - ഹര ഹര മഹാദേവ 
 41. ശംഖ്‌ പൂരണം 
 42. ഇഷ്ടദേവതയുടെ ആവശ്യകത 
 43. ക്ഷേത്രാരാധന മാനവ സംസ്കാരത്തില്‍ 
 44. മാതാപിതാക്കളോട്‌ 
 45. ഉപാസ്യദേവതയുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കാന്‍ യന്ത്രങ്ങള്‍ 
 46. വിഗ്രഹങ്ങളും പ്രതിഷ്ഠകളും 
 47. ജ്യോതിഷത്തിലെ ശാസ്ത്രീയത 
 48. വിവാഹം 
 49. വേദം – ഈശ്വരീയ ജ്ഞാനം 
 50. നാല്‌ ആശ്രമങ്ങളും ജീവിതചര്യയും 
 51. അന്ധവിശ്വാസത്തിന്‌ അടിമപ്പെടരുത്‌ 
 52. ആര്യാവര്‍ത്തത്തിലെ വിവാഹരീതി 
 53. വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തി 
 54. വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും 
 55. ബ്രഹ്മചര്യം: വിജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിന്റെ കാലം 
 56. ജപിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ 
 57. ശുഭ്രവസ്ത്രം 
 58. ആചാര്യപിന്‍ബലം അനിവാര്യം 
 59. ശിവരാത്രി മഹോത്സവം 
 60. മുറ്റത്തെ തുളസി 
 61. വിത്തും കൈക്കോട്ടുമായി വീണ്ടും വിഷുക്കാലം 
 62. ഹനുമാന്റെ സംഗീതം 
 63. മുടിയേറ്റ് 
 64. ക്ഷേത്രങ്ങളും വിഗ്രഹാരാധനയും 
 65. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ 
 66. കിര്‍ലിയന്‍ ഫോട്ടോയും ചൈതന്യവും 
 67. മഹാഭാരതത്തിലെ ഗുണപാഠം 
 68. രാമായണമാസാചരണം കര്‍ക്കടകമാസത്തിലായത് എന്തുകൊണ്ട്? 
 69. ആദിശങ്കരന്റെ കാലം 
 70. മധ്യമാര്‍ഗം 
 71. മന്ത്രസിദ്ധി 
 72. ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം – പ്രതിഷ്ഠയും പ്രത്യേകതയും 
 73. തിരുവോണം - ഐതിഹ്യവും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും 
 74. പ്രാർത്ഥന ജീവന്റെ ആധാരം 
 75. പുരാണസാഹിത്യം 
 76. തന്നെപ്പോലെ സകലരേയും കാണുന്നവനാണ് പണ്ഡിതൻ 
 77. ഇരുനാഴിപാൽ 
 78. സാഹോദര്യം, സൽസ്വഭാവം, വിദ്യാഭ്യാസം 
 79. മാതൃസ്നേഹം 
 80. കൃത്യനിഷ്ഠ 
 81. നിർവൃതിയുടെ നീർത്തുള്ളികൾ 
 82. സുഖം എവിടെ? 
 83. മന്ത്രങ്ങളും മന്ത്രസിദ്ധിയും 
 84. ആത്മസംസ്കാരത്തിന്റെ ചില മൂല്യതത്വങ്ങൾ 
 85. മനുഷ്യന്റെ സുഖാന്വേഷണം 
 86. പ്രാർത്ഥന 
 87. ലക്ഷ്മീപൂജ മുടക്കിയാൽ 
 88. മിഥിലാധിപനായ ജനകനും യാജ്ഞവല്ക്യ മഹർഷിയും 
 89. ഒരു രാമഭക്തന്റെ കഥ 
 90. അസൂയ 
 91. ആചാര്യാഹ്വാനം 
 92. ഭൂമിയിലെ വൈകുണ്ഠം - ഗുരുവായൂർ 
 93. മഥുരയും വൃന്ദാവനവും 
 94. മന്ഥര 
 95. ഉപനിഷത്തുകൾ 
 96. മാരുതി (ഹനുമാൻ) 
 97. പാണ്ഡവമാതാവ് 
 98. മതങ്ങളുടെ അന്തസ്സത്ത 
 99. കാളിദാസൻ ദർശിച്ച തപോവനം 
 100. ആദ്ധ്യാത്മജീവിതം 
 101. ഭാരതത്തിന്റെ ത്യാഗസങ്കല്പം 
 102. ഈശ്വര ഭക്തി 
 103. കേഴുന്നവന് പാലില്ല; അഭീഷ്ടസിദ്ധി ഉത്സാഹിയുടേത് 
 104. അനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് ആർജ്ജിച്ച ഐശ്വര്യം 
 105. സത്യരഥനും കുടുംബവും കർമ്മഫലത്തിന്റെ ബലിയാടുകൾ 
 106. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം വേദങ്ങളിൽ 
 107. അറിയുക അതു നീ തന്നെ 
 108. ഗുരു കഥ പറയുന്നു; "ഒരു കുടുക്ക നെയ്യ്" 
 109. നാം മരുഭൂവിലേയ്ക്കോ? 
 110. ശിവസങ്കൽപം 
 111. ‘ഓം പ്രജ്ഞാനഘനരൂപിണ്യൈ നമ:’ 
 112. രാമായണ വിഹാരം 
 113. ശ്രീ ശബരീശ തത്ത്വം 
 114. ഗുരു ശബ്ദത്തിനുള്ള നാനാർത്ഥങ്ങൾ 
 115. ഗുരുവിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഭാരതീയദർശനം 
 116. ഗുരുർ വിഷ്ണു, ഗുരുർ ദേവോ മഹേശ്വര 
 117. ഭാര്യാ ഭർത്തൃധർമ്മം 
 118. ജ്യേഷ്ഠസഹോദരൻ 
 119. ആചാര്യനാരാണ്? 
 120. അവതാരങ്ങളിലൂടെ  
 121. വാമനാവതാരം 
 122. ചിത്തവൃത്തി നിരോധം 
 123. ശിവമഹിമ 
 124. ശിവരാത്രിവ്രതം 
 125. ശിവശക്ത്യൈക്യം  
 126. ശിവലിംഗം 
 127. ഷോഡശ സംസ്കാരകർമ്മങ്ങൾ - പ്രാരംഭം 
 128. സംസ്കാരപദ്ധതിക്കൊരു മുഖവുര 
 129. ഗർഭാധാന സംസ്കാരം 
 130. പുംസവന സംസ്കാരം 
 131. സീമന്തോന്നയനം 
 132. ജാതകർമ്മസംസ്കാരം 
 133. നാമകരണസംസ്കാരം 
 134. നിഷ്ക്രമണ സംസ്കാരം 
 135. അന്നപ്രാശന സംസ്കാരം (ചോറൂണ്‍) 
 136. ചൂഡാകർമ്മ സംസ്കാരം (മുടി മുറിക്കൽ) 
 137. ഉപനയന സംസ്കാരം 
 138. വിദ്യാരംഭസംസ്കാരം 
 139. സമാവർത്തനസംസ്കാരം 
 140. വിവാഹസംസ്കാരം 
 141. ഗൃഹാശ്രമസംസ്കാരം 
 142. വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം 
 143. സന്ന്യാസ സംസ്കാരം 
 144. അന്ത്യേഷ്ടിസംസ്കാരം 
 145. തർപ്പണം  - ശ്രാദ്ധം 
 146. ഷണ്മുഖനും മയിൽ വാഹനനുമായ വേലായുധൻ 
 147. നമസ്തേ എന്നാൽ എന്ത്? എന്തിനുവേണ്ടി? 
 148. സനാതനധർമ്മവും ഹിന്ദുമതവും 
 149. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ആധാരഗ്രന്ഥങ്ങൾ 
 150. ഹിന്ദുവിന്റെ ഈശ്വരസങ്കല്പം 
 151. അവതാരസങ്കല്പം 
 152. ഭഗവദ്ഗീത 
 153. ക്ഷേത്രങ്ങളും വിഗ്രഹാരാധനയും 
 154. വ്രതവും ഉത്സവവും 
 155. കർമ്മഫലസിദ്ധാന്തവും പുനർജന്മവിശ്വാസവും 
 156. നമ്മുടെ ഗുരുസങ്കല്പം 
 157. മൊഴിമുത്തുകൾ 
 158. മുച്ചിലോട്ടു ഭഗവതി 
 159. കർക്കിടക വാവുബലി; ശാസ്ത്രം പറയുന്നതിങ്ങനെ 
 160. പുഷ്പകവിമാനം 
 161. സേതുബന്ധനം: ശ്രീരാമൻ ചിറയിലെ വിശ്വാസവും ശാസ്ത്രവും 
 162. സദ്യകഴിക്കാനും പഠിക്കണം 
 163. കടുശർക്കര വിഗ്രഹ നിർമ്മാണം 
 164. കന്നിമൂല മാഹാത്മ്യം 
 165. ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തില്- സംഖ്യക്ക് (ഗണിതം)വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് 
 166. ശിവലിംഗം എന്നാൽ എന്താണ്? 
 167.                                                                   ..                                                                                                     ഭഗവദ്ഗീത വ്യാഖ്യാനം 
 168. അസൂയ ജനിക്കുമ്പോള്‍ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നു 
 169. താല്‍പര്യം സാധ്യമായാല്‍ ഗ്രന്ഥം അപ്രസക്തം 
 170. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം വ്യക്തിമനസ്സിലെ ധ൪മ്മസംഘ൪ഷം 
 171. കൗരവപാണ്ഡവ യുദ്ധം ദു൪ഗുണ സദ്‌ഗുണ സംഘ൪ഷം 
 172. അഹംഭാവം മനസ്സിലെ ദുര്യോധനത്വം  
 173. "വിശ്വാമിത്ര"നാവാന്‍ ഗീതോപദേശം 
 174. ക൪ണ്ണനാരെന്ന രഹസ്യം അറിഞ്ഞാല്‍ യുദ്ധമുണ്ടാകില്ല 
 175. പരിസ്ഥിതിനാശം മനുഷ്യനാശം 
 176. രഥം ശരീരം, സാരഥി ബുദ്ധി, കുതിരകള്‍ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍ 
 177. വേഷം മാറിയെത്തുന്ന കാമത്തെ തിരിച്ചറിയണം 
 178. പാപമെന്നത് സ്വയം അറിയാതിരിക്കല്‍ 
 179. രക്ഷിതാക്കളുടേത് ജാംബവധ൪മ്മം 
 180. ദുഃഖവും അറിവും ഒരുമിച്ചുണ്ടാകില്ല 
 181. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഈശ്വരന്‍റെ പ്രതീകമാണ് പ്രതിഷ്ഠ 
 182. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ സമഭാവത്തില്‍ കാണുക 
 183. മരണം മുഷിഞ്ഞവസ്ത്രം മാറല്‍ 
 184. ചലനമില്ലാത്ത ഉണ്മയാണ് ആത്മാവ് 
 185. വേഷംകെട്ടലുകളിലൂടെ മതമൈത്രി ഉണ്ടാകില്ല 
 186. മനസ്സിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് ഗീത 
 187. ക൪മ്മങ്ങളെ നി൪മ്മതയോടെ പൂ൪ത്തീകരിക്കുക 
 188. വസ്തുസിദ്ധിയല്ല, ചിത്തശുദ്ധിയാകണം ക൪മ്മകാരണം 
 189. സംഗം ഉപേക്ഷിക്കലാണ് പൂ൪ണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള വഴി 
 190. സുഖം ആത്മനിഷ്ഠമാണെന്നറിഞ്ഞവ൪ അവനവനെ അന്വേഷിക്കുന്നു 
 191. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിവ൪ത്തിക്കുക ഒരു കലയാണ്‌ 
 192. ധ്യാനം നന്മതിന്മകളുടെ ഉറവിടം 
 193. ആരാധനാലയങ്ങളില്‍ അന്വേഷിച്ചാല്‍ പരമസത്യം കിട്ടില്ല 
 194. ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ല മനസ്സാണ് പ്രവ൪ത്തിക്കുന്നത് 
 195. പ്രകൃതിയിലെ വായുവും വെള്ളവും ഭൂമിയുമൊക്കെയാണ് ദേവന്മാ൪ 
 196. ഇത് എന്റേത് അല്ല, ഞാന്‍ പോലും എന്റേതല്ല 
 197. ജ്ഞാനി ആസക്തിയില്ലാതെ ക൪മ്മം നി൪വ്വഹിക്കുന്നു 
 198. രാഗദ്വേഷങ്ങള്‍ സാധകന്‍റെ ശത്രുക്കള്‍ 
 199. ആഗ്രഹം നിഷിദ്ധമല്ല, എന്നാല്‍ അവ ധ൪മ്മാനുസാരിയാകണം 
 200. ധ൪മ്മബോധമാണ് ഭഗവാന്‍ 
 201. സാലോക്യം, സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, സായുജ്യം 
 202. ചാതു൪വ൪ണ്യം മയാസൃഷ്ടം ഗുണക൪മ്മവിഭാഗശഃ 
 203. ക൪മ്മം, അക൪മ്മം, വിക൪മ്മം 
 204. ക൪മ്മങ്ങളെല്ലാം ബ്രഹ്മപൂജാ ഭാവത്തില്‍ ചെയ്യണം 
 205. ഈശ്വരവിശ്വാസി അല്ല, ഈശ്വരാന്വേഷകരാണ് ആകേണ്ടത് 
 206. പൂ൪ണ്ണമായി മനസ്സിലാകാത്തവന്‍റെ അഭയകേന്ദ്രമാണ് വിശ്വാസം 
 207. സംന്യാസത്തിന് കാഷായരുദ്രാക്ഷങ്ങള്‍ വേണ്ട  
 208. ഭാഗവാനല്ല ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത് 
 209. മോക്ഷം മരണാനന്തര ബഹുമതിയല്ല 
 210. വിവേകമാ൪ജ്ജിച്ച ബുദ്ധികൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉണ൪ത്തണം 
 211. നമ്മുടെ ശത്രു നാം തന്നെയാണ് 
 212. ധ്യാനം സ്വാഭാവിക ജീവിതപ്രക്രിയതന്നെയായി മാറണം  
 213. ധ്യാനം വേണ്ടത് ഉള്ളിലേയ്ക്കാണ്, ഉള്ളിലാണ് ഭഗവാന്‍ 
 214. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിലക്കുകള്‍ വിഘാതം 
 215. ആനന്ദമാണ് നമ്മുടെ സ്വരൂപം 
 216. തനിക്കു വെളിച്ചം താന്‍തന്നെയാണ് 
 217. കടുത്ത ശപഥങ്ങളെടുക്കരുത്  
 218. തന്നെ അറിയുന്നതിലൂടെ സ൪വ്വം അറിയുകയാണ് ജ്ഞാനം 
 219. പ്രകൃതിയെ മലിനമാക്കുന്നവന്‍ ഭക്തനല്ല 
 220. നേതാവുണ്ടായാല്‍ സനാതനധ൪മ്മം നശിക്കും 
 221. ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ ഈശ്വര സേവയല്ല 
 222. ഈശ്വരനെ വ്യക്തിയായി കാണുന്നവന്‍ മൂഢനാണ്    
 223. ഭൂമിയെ നരകമായി വിശേഷിപ്പിക്കരുത് 
 224. പ്രണവം ഉള്ളിലാണ് ധരിക്കേണ്ടത് 
 225. മനുഷ്യന്‍ എത്ര നിസാരനാണ് 
 226. സ്നേഹിക്കുക; ദോഷങ്ങള്‍ കാണാതിരിക്കുക 
 227. വേണ്ടത് യുക്തിഭദ്രമായ അറിവ് 
 228. പകരംവീട്ടുന്ന രീതി സനാതനധ൪മ്മത്തിന്‍റെതല്ല 
 229. ആന്തരിക സാധ്യതയെ ആവിഷ്കരിക്കുക 
 230. ഒരാളെയും മാറ്റിനി൪ത്തുന്നതല്ല ഭാരതസംസ്കാരം 
 231. സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാംശീകരിക്കുക 
 232. ബിംബം വേണമെങ്കില്‍ ഏറ്റവും ഉത്തമം സൂര്യനാണ് 
 233. ചുറ്റും എല്ലാം നാമാണ്, ഭഗവാനാണ് 
 234. ആസ്തികനും നാസ്തികനും ഒരുപോലെ തന്നെ 
 235. വിശ്വരൂപം ദ൪ശിച്ചാല്‍ പിന്നെ ഒരു മതവുമില്ല 
 236. എല്ലാ കാഴ്ചയും വിശ്വരൂപമായി കാണാന്‍ കഴിയണം 
 237. ഗീത നല്‍കുന്നത് വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്  
 238. എല്ലാ നാമങ്ങളില്‍ നിന്നും ഈശ്വരനെ മാറ്റുക 
 239. പരമലക്‌ഷ്യം ഭാഗവാനായാല്‍ മറ്റെല്ലാം ശരിയാവും 
 240. വിഗ്രഹാരാധകരല്ലാത്തവരായി ലോകത്ത് ആരുമില്ല 
 241. എല്ലാ അനുഭവങ്ങളേയും സ്വീകരിക്കുക 
 242. പരാതിയോ പ്രതീക്ഷയോ ഇല്ലാത്തവരാണ് ഭക്ത൪ 
 243. ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം 
 244. അറിവിന്‍റെ ലക്ഷണം 
 245. ബാഹ്യമായോ ആന്തരികമായോ ഒരീശ്വരനില്ല 
 246. ഒരു ക൪മ്മവും ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല 
 247. ബ്രഹ്മമാണ് വിശ്വയോനി 
 248. ഈ ലോകത്തെ അനുഭവിക്കാതെ പോകരുത് 
 249. ഗുണാതീത ലക്ഷണം 
 250. ജീവിതവൃക്ഷമാകുന്ന അരയാല്‍ 
 251. വിശപ്പ്‌ ഭാവാനാണ് 
 252. അവനവനെ പഠിച്ചാല്‍ വിശ്വത്തെ അറിയാം 
 253. ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കലാണ് മഹത്തായ ദാനം 
 254. അസുരഗുണങ്ങളും നരകജീവിതവും 
 255. ശാസ്ത്രം പ്രമാണമായിരിക്കട്ടെ 
 256. സാത്വികഭക്ഷണവും സാത്വികയജ്ഞവും 
 257. ദാനം ദേശകാലപാത്രമനുസരിച്ച്   
 258. ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അസദ് 
 259. ക൪മ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെ ഉപക്ഷിക്കലാണ് ത്യാഗം 
 260. കൊന്നാലും കൊല്ലുന്നില്ല 
 261. സാത്വികമായ അറിവ് 
 262. ഈ ശരീരത്തെ അറിയുക 
 263. വിദ്യയേയും അവിദ്യയേയും ഒരുമിച്ച് അറിയുക 
 264. സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങളും അധികാരവും 
 265. കരന്യാസം - ഗീതയിലെ മ൪മ്മപ്രധാനമായ ശ്ലോകങ്ങള്‍ 
 266. പൂജ സ്വക൪മ്മാനുഷ്ഠാനമാണ് 
 267. സത്യം ഏറ്റവും ലളിതമാണ് 
 268. ചോദ്യം ഉയരുമ്പോള്‍ ധ്യാനം ആരംഭിക്കുന്നു 
 269. എല്ലാം അറിവില്‍ പരിശുദ്ധമാകുന്നു 
 270. മാതൃത്വത്തിലും ഉന്നതമായ ഭാവമില്ല 
 271. ഗീത നല്‍കുന്നത് തോന്നിയത് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം 
 272. ഏത് ധ൪മ്മങ്ങളെയാണ് പരിത്യജിക്കേണ്ടത് 
 273. ഏകാഗ്രതയോടെ ശ്രവണവും മനനവും നടത്തുക 
 274. വേണ്ടത് ലോകസമന്വയം                                                                                                                         സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍
 275. വിവേകാനന്ദസ്വാമികള്‍ കേരളത്തില്‍ 
 276. വിശ്വസാഹോദര്യദിനം - ചരിത്രവും യാഥാ൪ത്ഥ്യവും  
 277. ഇച്ഛാശക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സ്വഭാവമാകുന്നു 
 278. ആത്മവിദ്യാപ്രദാതാവാണ് മനുഷ്യവ൪ഗ്ഗത്തിന്‍റെ പരമോപകാരി 
 279. സ്വഭാവത്തെ നി൪ണ്ണയിക്കുന്നത് സംസ്കാരങ്ങളുടെ സമാഹാരമാകുന്നു 
 280. പരിപൂ൪ണ്ണസ്വാ൪ത്ഥപരിത്യാഗം 
 281. ക൪മ്മം ചെയ്യുന്നത് യജമാനനെപ്പോലെയായിരിക്കണം 
 282. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ധ൪മ്മം 
 283. ഗൃഹസ്ഥധ൪മ്മമായ ക൪മ്മനിരതത്വം 
 284. ക൪ത്തവ്യം എന്നാല്‍ എന്ത്? 
 285. ക൪ത്തവ്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവമല്ല, ഏതു വിധം നിറവേറ്റുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം 
 286. മാതൃപദമാണ് ലോകത്തിലേയ്ക്ക് അത്യുച്ചമായത് 
 287. അവരവരുടെ ക൪ത്തവ്യങ്ങള്‍ സന്തോഷപൂ൪വ്വം അനുഷ്ഠിക്കുക 
 288. ലോകത്തില്‍ താന്ത്രിക പ്രതീകങ്ങളുടെ സ്ഥാനം 
 289. ലോകത്തിന് നാം എന്തിന് നന്മ ചെയ്യണം 
 290. നന്മ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ഏറ്റവും മഹത്തായ പ്രേരകശക്തിയാണ് 
 291. ഈശ്വരന്‍ എല്ലാറ്റിലും അപാര ജാഗരൂകതയോടെ വ൪ത്തിക്കുന്നു 
 292. അന്തരീക്ഷം നല്ലതും ചീത്തയുമായ വിചാരതരംഗങ്ങളാല്‍ നിബിഡമായിരിക്കുന്നു 
 293. കാരണം കാര്യത്തെ ഉണ്ടാക്കിയേ തീരു 
 294. തന്നെ സുഖിയാക്കാന്‍ തനിക്കലാതെ മറ്റാ൪ക്കും കഴിയുന്നതല്ല 
 295. അഭിമാന നി൪മ്മാ൪ജ്ജനം എന്ന ഏകസ്ഥാനം 
 296. ഈ ജഗത്തില്‍ ആരും നമ്മെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നില്ല 
 297. സുഖാനുഭവത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെങ്കില്‍ ക൪മ്മമേ ചെയ്യാതിരിക്കുക 
 298. ആന്തരഗുരുവിനെ ഉണ൪ത്താന്‍ പ്രേരണ നല്‍കുക മാത്രമാണ് ബാഹ്യഗുരു ചെയ്യുന്നത് 
 299. ജഗത്തിനോടുള്ള സംഗം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള രണ്ടുവഴികള്‍ 
 300. ക൪മ്മയോഗമെന്നാല്‍ എന്ത്? 
 301. ക൪മ്മയോഗം എന്താണ് പറയുന്നത്   
 302. അനാസക്തിയാണ് എല്ലാ യോഗങ്ങള്‍ക്കും അധിഷ്ഠാനം 
 303. ക൪ത്തവ്യമെന്നാലെന്താണ്? 
 304. ക൪മ്മയോഗ ലക്‌ഷ്യം 
 305. വിവിധ മാ൪ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ഒരേ ലക്‌ഷ്യത്തില്‍ എത്തിച്ചേരാം 
 306. അനന്തവികാസപ്രാപ്തി തന്നെയാണ് എല്ലാ മതങ്ങളുടേയും ലക്‌ഷ്യം 
 307. സമത്വമെന്ന ആശയം 
 308. പ്രപഞ്ചത്തിന്‍റെ അസ്തിവാരത്തിന്‍റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ക൪മ്മം 
 309. ക൪മ്മയോഗത്തിന്‍റെ സാക്ഷാല്‍ ആദ൪ശപുരുഷന്‍ 
 310. കാരണമാണ് കാര്യത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നാം വിസ്മരിക്കുന്നു 
 311. ബലമാണ്‌ ജീവിതം, ദൗ൪ബ്ബല്യം മരണവും  
 312. ഒടുവില്‍ സകലതും ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ നി൪ബ്ബന്ധരാക്കാത്ത ആരുമില്ല 
 313. നിങ്ങളെത്തന്നെ പിടികൂടുക 
 314. എന്താണ് നിഷ്കാമക൪മ്മം 
 315. ക൪മ്മയോഗം പഠിപ്പിക്കുന്ന രഹസ്യം 
 316. പ്രത്യക്ഷാനുഭവമെന്ന ആ അസ്തിവാരം 
 317. രാജയോഗശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യം 
 318. അന്തരംഗനിരീക്ഷണത്തിനുള്ള കാര്യപദ്ധതി 
 319. യോഗാനുശാസനകളുടെയെല്ലാം ഏകലക്‌ഷ്യം 
 320. രാജയോഗപഠനത്തിനു നിരന്തരാഭ്യാസം ആവശ്യമാണ് 
 321. ബാഹ്യമെന്നും ആഭ്യന്തരമേന്നുമുള്ള വിഭാഗം പ്രകൃതിയിലില്ല 
 322. രാജയോഗത്തിന്അടിസ്ഥാനമായ സംഖ്യദ൪ശനം 
 323. രാജയോഗം അഷ്ടാംഗമായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 
 324. പ്രാണായാമ പരിശീലനം രാജയോഗത്തില്‍ 
 325. പ്രാണായാമത്തിന്‍റെ നിരന്തരാഭ്യാസം 
 326. ആകാശവും പ്രാണനും  
 327. ഏതു ജീവിയുടെയും ജീവശക്തി പ്രാണനത്രേ 
 328. ഭൗതികമായി ഈ ജഗത്ത് ഏകവസ്തുവാണ് 
 329. പ്രസുപ്തപ്രാണശക്തിയെ ഉണ൪ത്തുക 
 330. പ്രാണസ്ഥിതി കൂടുതലോ കുറവോ എന്നറിയുന്നത് പ്രാണായാമത്താലാണ് 
 331. സമാധിയുടെ പരമകാഷ്ഠയില്‍ നാം പരമാ൪ത്ഥവസ്തുവിനെ കാണുന്നു 
 332. കുണ്ഡലിനി എന്ന ശക്തി 
 333. ഇന്ദ്രിയവേദനങ്ങള്‍ കുണ്ഡലിതമായി (ചുരുണ്ടു) കിടക്കുകയാണ് 
 334. എന്താണ് അതീന്ദ്രിയ പ്രത്യക്ഷം? 
 335. പ്രാണായാമ പരിശീലനം 
 336. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്‍ നിന്നുവിട്ടു ജാഗ്രത്തിനെ കടക്കുന്ന അവസ്ഥ 
 337. മനസ്സിനെ സ്വാധീനമാക്കിയാല്‍ എന്താണ് ഫലം? 
 338. സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അപഹരിക്കുന്ന എതൊന്നിനെയും സൂക്ഷിച്ചു കൊള്‍ക                                                   അമൃതാനന്ദമയി അമ്മ
 339. ഈ നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടാകുക 
 340. നമുക്ക് കൂട്ട് നമ്മിലെ ഈശ്വര തത്വം മാത്രം 
 341. മഹത് വചനങ്ങളിലെ പതിരന്വേഷിക്കരുത് 
 342. വിവേകത്തിന്‍റെ മാ൪ഗ്ഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക 
 343. ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക 
 344. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും സന്തോഷകരമായ അനുഭവങ്ങളാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണം 
 345. വ്യക്തികളെയും അനുഭവങ്ങളെയും കണ്ണാടിയായി കാണാനാകണം 
 346. ഒന്നിന്‍റെയും പിന്നാലെ ഭ്രാന്തുപിടിച്ചു നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല 
 347. ഹൃദയം തുറന്ന് ഒരു പുഞ്ചിരി ലോകത്ത് സമാധാനം നിറയ്ക്കും 
 348. സംഭവങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് ആത്മപരിശോധന നന്ന് 
 349. നമ്മുടെ സന്തോഷം മറ്റ് ചിലരുടെ ത്യാഗത്തിന്‍റെ ഫലമാണ് 
 350. നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് കുഴപ്പങ്ങളുടെ തുടക്കം 
 351. തത്ത്വം ഗ്രഹിക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഉപാധി മാത്രമാണ് കഥകള്‍ 
 352. അറിവും അത്മീയതയിലുറച്ച സ്നേഹവും കൈകോ൪ത്തുപോകണം 
 353. ഏതു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സിനെ ഈശ്വരനില്‍ നി൪ത്തണം  
 354. ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരം ഉള്‍ക്കൊണ്ട്‌ ജീവിക്കുക 
 355. മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ് അവരുടെ സന്ദേശം 
 356. ഉള്ളില്‍ പകയും വിദ്വേഷവും വെക്കാതെ ക്ഷമിക്കാന്‍ പഠിക്കണം 
 357. ശുചിത്വത്തിനെ ഈശ്വത്വവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം 
 358. നമുക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാവണം  
 359. പ്രേമമാണ് ജീവിതം അതില്ലെങ്കില്‍ ജീവിതമില്ല 
 360. ആരെയും നിസ്സാരന്മാരായി കാണരുത് 
 361. വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്രാ൪ത്ഥനയുടെ മൂല്യം 
 362. ലഹരിമുക്തമാകട്ടെ നമ്മുടെ തലമുറ 
 363. ബോധവത്കരണം - സാംസ്കാരിക അടിത്തറയില്‍ ഉറച്ചുനിന്നുകൊണ്ടാവണം   
 364. മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളില്‍ സ്നേഹം അപ്രത്യക്ഷമാകുമോ? 
 365. ശിഷ്യഭാവം എന്നാല്‍ ശരണാഗതി 
 366. സ്ത്രീകളുടെ ഐക്യം സമൂഹത്തെ മാറ്റിമറിക്കും 
 367. ഹൃദയത്തിന് അന്ധത ബാധിച്ചവനെ നയിക്കാന്‍ പ്രയാസമാണ് 
 368. മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കി കോപം അടക്കണം   
 369. മമതകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നത് 
 370. മതാചാര്യന്മാ൪ ലോകത്തിന്‍റെ കണ്ണാടിയാകണം 
 371. ഭവിഷത്തുക്കളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുവേണം നാം ക൪മ്മം ചെയ്യാന്‍ 
 372. മതങ്ങള്‍ ഈശ്വരാരാധനയ്ക്കായി ഒരുക്കിയ പൂക്കള്‍ 
 373. എല്ലാ മതങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിന്‍റെ തത്വം  
 374. സ്നേഹത്തിന്‍റെയും കാരുണ്യത്തിന്‍റെയും തത്വം ജീവിതത്തില്‍ പക൪ത്തണം 
 375. ഗുരുദേവന്‍റെ ആത്മീയ വിപ്ലവം 
 376. നല്ലകാലത്ത് കരുണയോടെ പെരുമാറണം 
 377. പരമമായ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ധാരണ വേണം 
 378. ഈശ്വരകൃപ ലഭിക്കാന്‍ ആത്മകൃപ വേണം 
 379. ക്രോധത്തെ ക്ഷമകൊണ്ടും വിധ്വേഷത്തെ സ്നേഹംകൊണ്ടും കീഴടക്കണം 
 380. 'ശരീരമനോബുദ്ധികളെ' വേണ്ടവണ്ണം ഉപയോഗിക്കണം 
 381. ഈശ്വരന് അലങ്കാരങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? 
 382. ഹിംസയും അഹിംസയും 
 383. ലോകസേവനം മനസ്സിന്‍റെ വൈരൂപ്യം മാറ്റും 
 384. സനാതനധ൪മ്മത്തിലെ മൂല്യങ്ങള്‍ ജീവിതത്തില്‍ പക൪ത്തുക 
 385. കീ൪ത്തനങ്ങളും  പ്രാ൪ത്ഥനകളും നല്ലതരംഗങ്ങള്‍ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ഉണ൪ത്തുന്നു 
 386. ശരീരമാണ് പ്രധാനം എന്ന ചിന്ത അറിവില്ലായ്മയാണോ? 
 387. നന്മ സംഭവിക്കുവാന്‍ പ്രയത്നം ആവശ്യമാണ്‌ 
 388. ശാന്തിയും സമാധാനവുമുള്ള ലോകസൃഷ്ടിക്ക് ശ്രമിക്കുക 
 389. മനസ്സിലെ പകയും വെറുപ്പും വിദ്വേഷവുമാണ് യുദ്ധത്തിന്‍റെ അടിത്തറ 
 390. ആധ്യാത്മിക തത്വങ്ങള്‍ ജീവിതത്തില്‍ പക൪ത്തണം 
 391. ക്ഷമ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേയ്ക്കുള്ള ആദ്യപടി 
 392. ധ൪മ്മം നിലനിന്നാല്‍ സുരക്ഷയും, സംതൃപ്തിയും, ആനന്ദവും ലഭിക്കും 
 393. നമ്മുടെ ക൪മ്മം അന്തഃകരണ ശുദ്ധിക്കും ബന്ധം ആധ്യാത്മികത്തോടുമാകണം 


ഹിന്ദുമതത്തെ കുറിച്ചും ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള ലേഖനങ്ങള്‍ planetkodungallur@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിലിലേയ്ക്ക് അയച്ചു തന്നാല്‍ സൗജന്യമായി website ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.