നീചത്തിൽ (വൃശ്ചികം രാശിയിൽ) നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

നീചസ്ഥിതസ്യ ഹി ദശാ വിപദം മഹാർത്തിം
ക്ലേശാർത്ഥദുഃഖവനവാസമഹാഭയം ച
കാരാഗൃഹം നിഗളമേത്യരി ചോരപീഡാം
രാജ്ഞോ ഭയം സുതവധൂവിരഹം പ്രവാസം.

സാരം :-

നീചത്തിൽ (വൃശ്ചികം രാശിയിൽ) നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം അനേകവിധത്തിലുള്ള ആപത്തും രോഗദുഃഖങ്ങളും ക്ലേശവും വനവാസവും മരണഭയവും കാരാഗൃഹവും ബന്ധനവും ശത്രുക്കളിൽനിന്നും കള്ളന്മാരിൽ നിന്നും രാജാവിൽനിന്നും ഭയവും കളത്രപുത്രവിരഹവും അന്യദേശവാസവും സംഭവിക്കും.

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഫലങ്ങൾ പരമനീചത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ചന്ദ്രനുള്ളതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.