അതിബന്ധുരാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

തുഷാരഭാനോരതിമിത്രരാശിം
ഗതസ്യദായേ തത്വിസൗഖ്യമേതി
വിദ്യാവിനോദം ച നരേന്ദ്രപൂജാം
ക്ഷേത്രാർത്ഥദാരാത്മജകാമലാഭം.

സാരം :-

അതിബന്ധുരാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം അധികമായ സൗഖ്യവും വിദ്യാവിനോദവും രാജസമ്മാനവും ഭൂസ്വത്തുക്കളും ധനവും ലഭിക്കയും കളത്രലാഭവും പുത്രലാഭം ഇഷ്ടകാര്യസാദ്ധ്യം എന്നിവയും അനുഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.