പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

പൂർണ്ണേന്ദുപാകേ പരിപൂർണ്ണസിദ്ധിം
വിദ്യാവിനോദാങ്കിതരാജപൂജാം
സ്ത്രീപുത്രമിത്രാർത്ഥമനോവിലാസം
വിശേഷതശ്ശോഭനകർമ്മലാഭം.

സാരം :-

പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം എല്ലാകാര്യങ്ങൾക്കും പരിപൂർണ്ണതയും സാദ്ധ്യവും ഉണ്ടാവുകയും വിദ്യാഗുണവും കീർത്തിമുദ്രയും രാജബഹുമാനവും സിദ്ധിക്കുകയും ഭാര്യയ്ക്കും പുത്രനും ശ്രേയസ്സും ധനപുഷ്ടിയും മനഃസന്തോഷവും ശുഭകാര്യങ്ങളുടെ പ്രാപ്തിയും അനുഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.