സംസ്കൃതി


 1. മകരസംക്രമം 
 2. സ്ത്രീ - പുരുഷ ലക്ഷണങ്ങൾ 
 3. വ്യാസന്റെ ജനനം 
 4. സ്യമന്തകം എന്ന കോഹിനൂര്‍ രത്‌നം 
 5. വാസ്തുശല്യം 
 6. കലശാദിചടങ്ങുകളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ 
 7. മഹാശിവരാത്രി - മംഗളമൂർത്തിയുടെ ഉത്സവം 
 8. വൈഷ്ണവത തെയ്യങ്ങളിൽ 
 9. വൈക്കം മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിൽ വടക്കുപുറത്തുപാട്ട് 
 10. മീനം ചെമ്പട്ടുചുറ്റുമ്പോൾ വെളിപാടുകൊള്ളുന്നവർ (കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണി) 
 11. മഹാകാലേശ്വർ 
 12. കേരളം അമ്മദൈവങ്ങളുടെ തട്ടകം 
 13. കൊട്ടിയൂർ പെരുമാളിന്റെ വൈശാഖ മഹോത്സവം 
 14. ഏകലവ്യന്റെ ചരിത്രം 
 15. കർക്കിടകവാവ്‌ 
 16. നാലമ്പല തീർത്ഥാടനം  
 17. രക്ഷാബന്ധൻ 
 18. വഴികാട്ടട്ടെ രാമായണം 
 19. രാമായണം മനശ്ശാസ്ത്ര ദൃഷ്ടിയിൽ 
 20. രാമകഥ - മലയാള സാഹിത്യത്തിലും കേരള കലകളിലും 
 21. ശ​നി​ദോ​ഷ​ത്തെ​ അ​ക​റ്റു​വാ​ൻ ​
 22. ഷിവാലിക്കിലെ 'നയന' ക്ഷേത്രം 
 23. അനന്തതയെ തിരിച്ചറിയുന്ന ദിനം (ഗുരുപൂർണ്ണിമ)  
 24. ഗണേശാരാധന 
 25. ഭഗീരഥപ്രയത്നം 
 26. ഓണം - ഐതിഹ്യത്തിലും പുരാണത്തിലും 
 27. ഹരിഃശ്രീ ഗണപതയെ നമഃ 
 28. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ധർമ്മം ധർമ്മത്തിന്റെ രക്ഷ 
 29. സ്മരണീയം ചരണയുഗളമംബായാഃ (നവരാത്രി) 
 30. ഗായത്രീമാഹാത്മ്യം 
 31. ദീപാവലി - വെളിച്ചത്തിന്റെ മഹോത്സവം 
 32. വിശുദ്ധവനങ്ങൾ കാക്കേണ്ടേ 
 33. കർക്കിടകവാവുബലി - ഹൈന്ദവർ നിർബന്ധമായും ആചരിക്കേണ്ട കർമ്മം 
 34. കേരളത്തിലെ നാഗാരാധനാകേന്ദ്രങ്ങൾ 
 35. ജാ൦ബവാൻ - നേതൃത്വഗുണത്തിന്റെ മാതൃക  
 36. മകരസംക്രമം - പരിവർത്തനത്തിന്റെ കാൽവെയ്പ്പ് 
 37. ഹരിവരാസനം 
 38. കാലം മറന്ന കർക്കിടകപ്പെരുമ 
 39. പിതൃതർപ്പണം 
 40. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിലെ സേനാവ്യൂഹങ്ങൾ 
 41. മരണാനന്തര ചടങ്ങിൽ കാക്കയുടെ പ്രാധാന്യം 
 42. ഇനി ഉത്സവകാലം 
 43. കദ്രിമഠവും മഞ്ജുനാഥ ക്ഷേത്രവും 
 44. ഉത്തരകേരളത്തിലെ തിറയാട്ടങ്ങൾ  
 45. പടയണിക്കളങ്ങളിൽ തപ്പുണരുന്നു 
 46. കാളകൂടപാനത്തിന്റെ സന്ദേശം 
 47. പാദ നമസ്കാരത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ത്? 
 48. പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ 
 49. ഗായത്രിയും ഇരുപത്തിനാലുകളും 
 50. ആറന്മുള വള്ളസദ്യ 
 51. ചെട്ടികുളങ്ങര കുംഭഭരണി ദേശസംസ്കൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരം 
 52. ഗായത്രി മന്ത്രങ്ങൾ - ദോഷനിവാരണത്തിന് 
 53. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ നിത്യപൂജ 
 54. മംഗളാദേവിക്ഷേത്രവും മംഗലാപുരവും 
 55. അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസം 
 56. വ്യാസന്റെ മക്കൾ 
 57. നടരാജ മഹാത്മ്യം 
 58. നാഗാരാധന ഇന്ന് 
 59. പ്രദോഷവ്രതം 
 60. കർക്കടകവാവ് - പിതൃതർപ്പണത്തിന്റെ ഉരുപുണ്യകാലം 
 61. ഹിന്ദുവിന്റെ പത്ത് കൽപ്പനകൾ 
 62. ഭക്തിയുടെ ശക്തി 
 63. അദ്ധ്യാത്മരാമായണ രചന എവിടെ വെച്ച്? 
 64. പൂജ വയ്ക്കുമ്പോൾ അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ (നവരാത്രി) 
 65. രക്ഷാബന്ധൻ - സമരസതയുടെ സ്നേഹസന്ദേശം 
 66. ശ്രീരാമൻചിറ - ഭക്തിയിലൂടെ പ്രകൃതിസംരക്ഷണം 
 67. ലളിതാസഹസ്രനാമം - ശ്ലോകം  
 68. അക്ഷരാത്മികേ ദേവി 
 69. നവരാത്രിയുടെ നാനാർത്ഥങ്ങൾ 
 70. അറിവിന്റെ അമൃതഫലം 
 71. പ്രായോപവേശം, സമാധി, മഹാപ്രസ്ഥാനം 
 72. വാമനാവതാരത്തിന്റെ മൂല്യവും മഹത്വവും 
 73. ആയുർസന്ധ്യ 
 74. ലക്ഷ്മീദേവി വസിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ 
 75. ധ്യാനത്തിന്റെ മഹാരഹസ്യം 
 76. വിശ്വാസം, എന്താണത്? 
 77. രാമായണമാസ ആചരണം 
 78. ഹരിവരാസനം അർത്ഥം 
 79. കാവ് ഒരു കാവൽ 
 80. ഇന്ന് മഹാനവമി 
 81. വൈദിക മതം (ധർമ്മം) 
 82. വേദങ്ങളിലെ സ്ത്രീത്വം 
 83. നവരാത്രിയിലെ നവദുർഗ്ഗാഭാവങ്ങൾ 
 84. നവരാത്രിയുടെ നന്മകൾ 
 85. തല മറന്ന് എണ്ണ തേയ്ക്കരുത് 
 86. വൈദിക ഈശ്വരൻ 
 87. ആടിവേടൻ 
 88. കലിദോഷനിവാരണം 
 89. വേദവും ദർശനങ്ങളും 
 90. മഹാവിഷ്ണു 
 91. ദാനവും ദക്ഷിണയും കൊടുക്കുന്നതെന്തിന്? 
 92. കളിമൺ പ്രതിമകൾ (ബൊമ്മക്കൊലു) - നവരാത്രി 
 93. അറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ബന്ധവും നമ്മെ വിട്ടൊഴിയും 
 94. അന്നദാനം 
 95. ആഗ്രഹ സാഫല്യത്തിന് രാമായണ പാരായണം 
 96. ശങ്കരൻ അമ്മയെ വന്ദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ 
 97. ആരാണ് ഹിന്ദു ? 
 98. ആരാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ? 
 99. ആൽ ഒരു പുണ്യ വൃക്ഷം 
 100. ആവണി അവിട്ടം 
 101. ഗുരുപൂർണ്ണിമ 
 102. ഋതുചര്യയും സുഖചികിത്സയും 
 103. രാമായണം വായിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? 
 104. ആർദ്രാ വ്രതം (തിരുവാതിര വ്രതം) ശ്രേഷ്ഠം 
 105. ആർത്തവ ദിനങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രദർശനമോ? 
 106. ശിവൻ 
 107. ശിവന്റെ തൃക്കണ്ണിന്റെ കഥ 
 108. ശ്രീകോവിൽ നിർമ്മിച്ച് ഒരു ഇരുട്ടറയിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത് 
 109. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിമാർഗ്ഗം 
 110. എകാദശി വ്രതത്തിന്റെ കഥ 
 111. കാലഹോര 
 112. അപരാജിത സ്തുതി (ദേവീമാഹാത്മ്യത്തിൽ നിന്ന്) 
 113. ജന്മനക്ഷത്രങ്ങളും അവയുടെ ഉപാസനാമൂർത്തികളും 
 114. എന്താണ് ക്ഷേത്രം? ക്ഷേത്രത്തിലെ ചിട്ടകൾ എന്തെല്ലാം? 
 115. യുധിഷ്ഠിരനോട് യക്ഷൻ ചോദിക്കുന്നത് 
 116. ദേവീമാഹാത്മ്യത്തിന്റെ ശക്തിയും മഹത്വവും 
 117. അനന്തപദ്മനാഭ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം 
 118. ഭഗവാൻ ഓടക്കുഴൽ വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? 
 119. ഹൈന്ദവർ അറിയുവാൻ 
 120. ശിവമാഹാത്മ്യം 
 121. നാരദ മഹർഷി കൃഷ്ണനോട് ചോദിച്ചു 
 122. ഏതു രീതിയിലുള്ള ഭക്തിയാണ് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത്? 
 123. ലളിതാസഹസ്രനാമം 
 124. ദേവലോകത്തെ ചില മൃഗങ്ങൾ 
 125. കൗരവർ 101 പേർ 
 126. വിനായകരൂപങ്ങൾ 
 127. അയ്യപ്പൻ ആണോ "ശാസ്താവ്”? 
 128. വിളക്കിലെ കരി 
 129. മണ്ഡലകാലം അയ്യപ്പഭക്തർ അറിയാൻ 
 130. നരകം - ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളിൽ 
 131. പതിനാല് ലോകങ്ങൾ 
 132. കലിയുഗം 
 133. സാവിത്രി വ്രതം 
 134. സർപ്പസത്രയാഗം 
 135. ഗ്രഹദോഷശാന്തി സുബ്രഹ്മണ്യഭജനത്തിലൂടെ 
 136. കോമരംതുള്ളൽ 
 137. അമാവാസിയും പൗർണ്ണമിയും 
 138. അത്ഭുത ശക്തിയുള്ള 16 ഹോമങ്ങൾ 
 139. സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രസക്തി 
 140. ഹിന്ദുമതം പൂർണ്ണതയുടെ ശാസ്ത്രം 
 141. ഭഗവദ്ഗീത പഠിച്ചാൽ 
 142. ഭാരതത്തിലെ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുഖവാചകങ്ങൾ 
 143. ദേവകീദേവിയുടെ മോഹം 
 144. വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം നിറയാൻ 5 വഴികൾ 
 145. സാരസ്വതമന്ത്രങ്ങൾ 
 146. വരലക്ഷ്മി വ്രതം 
 147. ഹിന്ദു മതത്തിലെ ചില അടിസ്ഥാന ജ്ഞാനങ്ങൾ 
 148. കൃഷ്ണനും പതിനാറായിരത്തി എട്ടു ഭാര്യമാരും 
 149. ബോധവും മനസ്സും 
 150. വിവാഹം കഴിക്കുന്ന  പെൺകുട്ടി എങ്ങനെയുള്ള ആളാകണം? 
 151. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തി 
 152. ഭക്തിയിൽ അല്പം പോലും സംശയത്തിനു സ്ഥാനമില്ല 
 153. ഭക്തി 
 154. മണ്ണാറാശാല അമ്മ 
 155. ബഹുദൈവാരാധന 
 156. കൃഷ്ണനും ഉതംഗ മഹർഷിയും 
 157. തുലാപ്പത്ത് -  കളിയാട്ടക്കാലത്തിന് തുടക്കം 
 158. ധ്രുവനക്ഷത്രം 
 159. ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങൾ 
 160. രാമായണം പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ? 
 161. കാർഷികാഭിവൃദ്ധിയ്ക്ക് കോതാമൂരിയാട്ടം 
 162. നാഗവഴിപാടുകളും ഫലസിദ്ധികളും 
 163. സ്വാമിയേ ശരണമയപ്പാ - നമസ്കാരശ്ലോകം 
 164. 108 ശരണം വിളികൾ 
 165. വിദ്യാഗുണത്തിന് 
 166. മന്ത്രങ്ങൾ 
 167. ഹനുമാനെ ഭജിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ ശനിബാധ ഉണ്ടാവില്ല 
 168. ഭാഗ്യസൂക്തം 
 169. ക്ഷേത്രാരാധനയുടെ പൊരുള്‍ 
 170. ഹിന്ദു അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനാ ശ്ലോകം 
 171. വടക്കേ മലബാറിലെ തെയ്യാട്ടക്കാലത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് തെയ്യങ്ങള്‍ അരയി പുഴകടന്നു 
 172. മനുഷ്യ ജന്മത്തിലെ ആറ് പ്രധാന പടികള്‍ 
 173. ഞാനും കൃഷിക്കാരന്‍ 
 174. അദ്വൈതാചാര്യന്മാരും ക്ഷേത്രാരാധനയും 
 175. മഹാഗണപതിയന്ത്രം 
 176. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്താണ്? 
 177. ആദിത്യഹൃദയം 
 178. യന്ത്രത്തിന്‌ എത്രനാള്‍ ശക്‌തി നിലനില്‍ക്കും? 
 179. വ്രതചര്യമോ മന്ത്രോപദേശമോ ഇല്ലാതെ ജപിക്കാവുന്ന മന്ത്രം 
 180. അക്ഷയതൃതീയ 
 181. എണ്ണതേച്ചുള്ള കുളി എന്തിന്‌? 
 182. പേട്ടതുള്ളല്‍ 
 183. എരുമേലി പേട്ടതുള്ളല്‍ ആലങ്ങാട്ടുകാരുടെ അവകാശം 
 184. കനകധാരാ സ്‌തോത്രം 
 185. കുമാരീപൂജ 
 186. കേതുദോഷം പരിഹരിക്കാന്‍ ഗണാഷ്‌ടകം 
 187. അയ്യപ്പചക്രം ഐശ്വര്യപ്രദായകം 
 188. ഇരുമുടിക്കെട്ട് - ശബരിമല 
 189. ദീപമഹാത്മ്യം 
 190. മാസവിശേഷങ്ങള്‍ 
 191. മാംഗല്യം തന്തുനാനേന 
 192. ശത്രുസംഹാര ഹോമം / ശത്രുസംഹാര അർച്ചന 
 193. ഗണേശ പഞ്ചരത്ന സ്തോത്രം 
 194. ഗ്രഹദോഷശാന്തി നാഗാരാധനയിലൂടെ 
 195. ഗ്രഹദോഷശാന്തി സരസ്വതീഭജനത്തിലൂടെ 
 196. ചൊവ്വാദോഷവും പരിഹാരങ്ങളും 
 197. ജന്മ നാളുകളും അവയുടെ മരങ്ങളും 
 198. നാമജപത്തിനുള്ള ചിട്ടകള്‍ 
 199. കൊട്ടിപ്പാടിസേവ 
 200. ക്ഷേത്രദര്‍ശനം നടത്തുമ്പോള്‍ 
 201. ചാതുര്‍മാസ്യവ്രതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം 
 202. ദൈവത്തിനോട് പരാതി പറയും മുമ്പേ 
 203. നാമജപത്തിന്റെ മഹത്ത്വം 
 204. യമൻ 
 205. ഗുരുർ ബ്രഹ്മ ഗുരുർ വിഷ്ണു 
 206. അഷ്ട വിശേഷങ്ങള്‍ 
 207. ഭഗവാന്‍ കൃഷ്‌ണന്‍ അര്‍ജുനന് നല്കുന്ന ഉപദേശങ്ങള്‍ 
 208. ദാരിദ്ര്യദഹന ശിവ സ്തോത്രം 
 209. നവഗ്രഹപൂജ 
 210. നവഗ്രഹ ദോഷശാന്തി 
 211. അശ്വിനീദേവന്മാർ 
 212. കറുത്തവസ്ത്രത്തിന്റെ പൊരുള്‍ 
 213. കാരുണ്യവാനായ ഭഗവാന്‍ 
 214. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വസ്‌ത്രം സന്ധ്യയ്‌ക്കു മുമ്പ്‌ എടുക്കണം 
 215. ചന്ദ്രശേഖരാഷ്ടകം 
 216. ദാനത്തിനുള്ള നക്ഷത്രയോഗങ്ങള്‍ 
 217. അസുരഗുരു ശുക്രാചാര്യർ 
 218. ഹനുമാന്റെ സൗഭാഗ്യം 
 219. സൂര്യദോഷ പരിഹാരം 
 220. സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്‌ക്ക് 'കനകധാരാ സ്‌തോത്രം' 
 221. സപ്‌തമാതാക്കള്‍ 
 222. ഭസ്മം തൊടുന്നത് ഏതുവിധം? 
 223. ഹൈന്ദവ ആരാധനയിലെ വിശേഷപുഷ്പങ്ങൾ 
 224. പാശുപതാസ്ത്രം 
 225. ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം 
 226. മരണത്തിന്‍റെ പല ഘട്ടങ്ങൾ, മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകൾ 
 227. വേദാന്തവും, വേദാന്തികളും, ഭൗതികജീവിതവും 
 228. ശബരിമല വ്രതകാലത്ത് അരുതാത്തത് 
 229. ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തം 
 230. ശിവക്ഷേത്രവും അഷ്ടാഭിഷേകവും 
 231. ശിവപദ മാഹാത്മ്യം 
 232. വിഗ്രഹം, ചില അറിവുകൾ 
 233. ആഭരണങ്ങള്‍ ധരിക്കുന്നതിന്റെ പൊരുള്‍ 
 234. ഉപനിഷത്‌ ശാന്തിമന്ത്രം 
 235. പാക്കനാര്‍ പറയുന്ന പാതിവ്രത്യം 
 236. അയ്യപ്പന്‍ അരുള്‍ ചെയ്യുന്നത് 
 237. കിടപ്പുമുറികള്‍ക്കുള്ള സ്‌ഥാനവും ചില കാര്യങ്ങളും 
 238. ഇനി ഈശ്വരൻ കളിക്കട്ടെ 
 239. ച്യവനൻ (ച്യവനപ്രാശം) 
 240. ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളിലൂടെ ഭക്‌തര്‍ കാണേണ്ട സുന്ദര ശാസ്‌ത്രമുഖങ്ങള്‍ 
 241. നാമജപം പാപവാസന ഇല്ലാതാക്കും 
 242. മഹാക്ഷേത്രം എന്നാൽ 
 243. ജ്യോതിഷവും ദേവതാ സങ്കല്‌പവും 
 244. വാരദേവതകള്‍, തിഥിദേവതകള്‍, നക്ഷത്രദേവതകള്‍ 
 245. അനന്യസാധാരണമായ ശ്രീരാമഭക്തി 
 246. ആനക്കാര്യങ്ങള്‍ 
 247. നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടവരാണോ? മാനസികമായി തകർന്നവരാണോ? 
 248. നിര്‍മ്മാല്യം, വാകച്ചാര്‍ത്ത് 
 249. വാസ്തുപുരുഷനെക്കുറിച്ചുള്ള പുരാണകഥ 
 250. പുലിവാഹനത്തിന്‍റെ സന്ദേശം 
 251. ഇഷ്ടദേവതയുടെ ആവശ്യകത 
 252. ശക്തിയാര്‍ജിക്കുക, പൂര്‍ണതയിലേക്കെത്തുക 
 253. വാസ്തുശാസ്ത്ര പ്രകാരം ശബരിമലയിലെ ധ്വജനിര്‍മാണ രീതി 
 254. എരുമേലി മുതല്‍ പതിനെട്ടാംപടി വരെ 
 255. യക്ഷിസങ്കൽപം 
 256. ശനിയും അയ്യപ്പനും 
 257. നാമജപം 
 258. ജീവിതത്തെ ‘ഗ്രഹപ്പിഴ’ പിടികൂടുമ്പോള്‍ 
 259. ചന്ദനവും ഭസ്മവും സിന്ദൂരവും 
 260. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ -  കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ 
 261. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രഹ്മചാരി 
 262. ആഹാരവും സത്ചിന്തയും 
 263. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മുകളില്‍ എന്തിനാണ് വ്യാളിമുഖ പ്രതിഷ്ഠ? 
 264. ചന്ദ്രന്‍, അര്‍ദ്ധചന്ദ്രം, ചന്ദ്രഹാസം 
 265. സപ്തചിരഞ്ജീവികൾ 
 266. സത്യവാനും സാവിത്രിയും 
 267. ദേവീനാമം ജപിക്കേണ്ടത് എങ്ങിനെയാണ്? 
 268. അയ്യപ്പ നാമജപം 
 269. വിവാഹതടസ്സം മാറാന്‍ 
 270. ശനീശ്വരൻ 
 271. ധനാകര്‍ഷണ ശ്രീ മഹാലക്ഷ്‌മീയന്ത്രം 
 272. പുഷ്പാഞ്ജലി 
 273. പൂജാമുറിയില്‍ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം? 
 274. പൂജാമുറിക്കുള്ള സ്ഥാനം 
 275. പൂജാമുറിയുടെ പ്രാധാന്യം 
 276. ഭഗവാന്റെ കഥ കേള്‍ക്കാന്‍ എനിക്ക് അര്‍ഹതയില്ലേ? 
 277. പേടി വരുമ്പോൾ 
 278. ദശപുഷ്പങ്ങൾ 
 279. ശിവാലയ ഓട്ടവും ഐതിഹ്യവും 
 280. ശുക്രന്റെ പ്രത്യേകതകള്‍ 
 281. ശബരിമല തിരുവാഭരണം 
 282. വീട് നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 
 283. മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? 
 284. ഭഗവദ്ഗീതയിലെ രഥകല്പന 
 285. ജപം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്ത് ? 
 286. ക്ഷേത്രത്തില്‍ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് ? 
 287. ധന്വന്തരിമന്ത്രജപം 
 288. കർമ്മനിയമം 
 289. ദീപാരാധന 
 290. സ്വസ്ഥതയില്ലേ, ശാന്തി ലഭിക്കാൻ ഇതാ ഒരുത്തമമാർഗ്ഗം 
 291. കൂവളം 
 292. വീട്ടിലെ സാമ്പത്തികപ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാം 
 293. ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങള്‍ വീട്ടില്‍ വയ്ക്കേണ്ട സ്ഥാനങ്ങള്‍ 
 294. ഭക്തന്‍ 
 295. ധനം സമ്പാദിക്കണോ വസ്ത്രനിറങ്ങളിലൂടെ പരിഹാരം 
 296. സമുദ്രംപോലെ ഭാരത സംസ്‌കൃതി 
 297. വിന്ധ്യപര്‍വ്വതവും അഗസ്ത്യമുനിയും 
 298. സീതാരാമന്മാരുടെ പ്രായം 
 299. ആചാര്യശുദ്ധി 
 300. വിശ്വാസമല്ല ശാസ്ത്രം 
 301. ഓണത്തല്ലും ഓണപ്പടയും 
 302. ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി വ്രതം പ്രത്യേകത 
 303. ബാർബാറികൻ 
 304. ദീപ വിധി 
 305. നാം അവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ 
 306. ശുദ്ധിയും, അശുദ്ധിയും 
 307. ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ - വിശദീകരണം 
 308. ശിവ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഓവ് മുറിച്ചു കടക്കരുത് (അർദ്ധ പ്രദക്ഷിണം) എന്നതിന്റെ ശാസ്ത്രം 
 309. നമസ്തേ എന്നാല്‍ എന്ത് ? 
 310. സൗമ്യസപ്തമീ വ്രതം 
 311. ശ്രീരാമൻ ഹനുമാൻ യുദ്ധം 
 312. സർപ്പം 
 313. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്ത മീര 
 314. തുളസിയുടെ വിവാഹം 
 315. മുത്ത് 
 316. കൂര്‍മ്മാവതാരം 
 317. ക്ഷേത്രാരാധന 
 318. മനുഷ്യജന്മം 
 319. മാതാപിതാക്കളെ ദ്രോഹിക്കുന്നവർ പിതൃദോഷമുള്ളവർ 
 320. ക്ഷേത്രവും മഹാക്ഷേത്രവും 
 321. വിഗ്രഹാരാധന 
 322. കര്‍പ്പൂരം 
 323. ഉത്സവങ്ങള്‍ 
 324. വിഷ്ണുപൂജ 
 325. ഭഗവാനും ഭക്തനും 
 326. രാമായണം നല്‍കുന്ന സന്ദേശം 
 327. ഭക്തന്മാര്‍ 
 328. ചിരംജീവിയായ വിഭീഷണന്‍ 
 329. ധര്‍മ്മശാസ്താവ് എന്ന നാമപ്പൊരുള്‍ 
 330. ശാസ്താവിന്റെ വാഹനം 
 331. സന്ധ്യാദീപം 
 332. ഹിന്ദുവിന്‍റെ വിവാഹം 
 333. ബുള്ളറ്റ് ബാബ 
 334. സരസ്വതീ തത്ത്വം 
 335. ഭാഗവത സപ്താഹ യജ്ഞ വധി 
 336. താന്ത്രിക പത്‌മങ്ങൾ 
 337. ആശ്രമം 
 338. മണിപൂരകം 
 339. ഭക്തന് അസാദ്ധ്യമായി ഒന്നുമില്ല 
 340. ദ്രൌപതി 5 പേരുടെ പത്നിയാകാൻ ഉണ്ടായ അവസ്ഥ 
 341. പ്രാർത്ഥനയുടെ പൊരുൾ 
 342. അസൂയ ജനിക്കുമ്പോള്‍ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നു 
 343. സര്‍പ്പബലി 
 344. രാമായണ കഥ ആമുഖം 
 345. ദുരിതശമനം മാന്ത്രികത്തിലൂടെ 
 346. മനീഷാ പഞ്ചകം 
 347. അന്ധവിശ്വാസത്തിന്‌ അടിമപ്പെടരുത്‌ 
 348. ഐശ്വര്യത്തിന് അഷ്ടലക്ഷ്മീപൂജ 
 349. മതത്തില്‍ പറയുന്ന ഭയഭക്തി നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുവാന്‍ ഉള്ളതല്ല 
 350. തര്‍പ്പണം എന്താണ് ? 
 351. പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രാചീനവഴി 
 352. വ്രതങ്ങള്‍, അനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ 
 353. കൈവിഷവും കാര്യസാധ്യവും 
 354. ഗുരുവായൂരിലെ കുന്നിക്കുരുവിന്റെ കഥ 
 355. ദൈവം ഇല്ല എന്നു പുറത്തു പറയുന്നവന്‍ നിരീശ്വരവാദിയല്ല 
 356. ശിവശക്ത്യൈക്യം 
 357. ഗോപാല മന്ത്രങ്ങളും ജപ ഫലങ്ങളും 
 358. പ്രാര്‍ത്ഥന രണ്ടു വിധത്തിലുണ്ട് 
 359. ബ്രഹ്മപ്രാപ്തി 
 360. ശിവസഹസ്രനാമാവലി 
 361. ദൈവമാരാണ് ? 
 362. മരണാന്തരം ഒരു ജീവന്റെ അവസ്ഥ 
 363. വസിഷ്ഠ മഹർഷിയും വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയും തമ്മിൽ ഒരു തർക്കം 
 364. പുല, വാലായ്മ , ആശൗചം 
 365. 108 ശിവാലയ സ്തോത്രം 
 366. നാമജപം - ഒരു വിവരണം 
 367. ജപിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ 
 368. വിഗ്രഹങ്ങളും പ്രതിഷ്ഠകളും 
 369. പുനർജന്മത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ ? 
 370. സര്‍പ്പപ്രീതി 
 371. ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര 
 372. ഏഴരശ്ശനിയും കണ്ടക ശനിയും ശനിദശാകാലവും  
 373. ശ്രീകൃഷ്ണനും ദുർവാസാവും 
 374. ആഗ്രഹ സിദ്ധിക്ക് എന്ത് മന്ത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതു മൂർത്തിയെ ആണ് ഭജിക്കേണ്ടത് ? 
 375. വീട്ടമ്മമാരുടെ നിത്യ ഗണപതിഹോമം 
 376. പുനർജ്ജന്മം 
 377. ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കാനൊരു മന്ത്രം 
 378. വേദം എന്താണ് ? 
 379. ഹിന്ദു മതം എന്താണ് ? 
 380. പഞ്ച ഋഷി ബ്രാഹ്മണര്‍ 
 381. എട്ടങ്ങാടി മുതല്‍ ദശപുഷ്പംവരെയുള്ള തിരുവാതിര മാഹാത്മ്യം 
 382. നക്ഷത്ര ദേവതകളും മന്ത്രങ്ങളും 
 383. ജന്മസംഖ്യയും ഭാഗ്യയോഗവും 
 384. നാരായണം നമസ്കൃത്യഃ 
 385. മൂകനേയും കവിയാക്കുന്നവൾ മൂകാംബിക 
 386. ഗണപതിയുടെ പ്രതിമകൾ 
 387. ബിംബാരാധന നിന്ദ്യമോ? 
 388. എപ്രകാരം ശ്രദ്ധ അപ്രകാരം ഫലം 
 389. മകരവിളക്കിന്റെ സന്ദേശം 
 390. ഗ്രഹങ്ങളെയും തടയും വേധം 
 391. മണികണ്ഠന്‍ ‘സ്വയംഭൂ’ 
 392. അമൃതത്വത്തിന്റെ അദ്വൈത മാര്‍ഗ്ഗം 
 393. അന്നദാന മഹിമ 
 394. ജ്ഞാനപ്രകാശം 
 395. ഗണപതിയെ ഉപാസിക്കുമ്പോള്‍ 
 396. കിരാത ശാസ്താവ് 
 397. നമഃ ശിവായ എന്ന അത്ഭുത മന്ത്രം ചൊല്ലിയാലുള്ള ഗുണങ്ങള്‍ 
 398. മഹാഭാരതത്തിലെ  ശ്രീകൃഷ്ണൻ 
 399. അഴകോടെ കടമ്മനിട്ടക്കാവിലമ്മേ തൊഴുന്നേൻ 
 400. ശ്രീകൃഷ്ണജീവിതം ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ നല്‍കുന്ന സന്ദേശം 
 401. വ്യക്തിത്വവികാസം മന്ത്രോച്ചാരണത്തിലൂടെ 
 402. മന്ത്രങ്ങളും സ്വരസ്ഥാനവും 
 403. അത്ഭുതശക്തിയുള്ള ഗണപതി മന്ത്രങ്ങൾ 
 404. ശ്രീ വെങ്കടേശ്വര സുപ്രഭാതം 
 405. അഷ്ടൈശ്വര്യം നേടാൻ 
 406. ദുഃഖം ഒരു സങ്കല്പം മാത്രം 
 407. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ 
 408. നക്ഷത്രങ്ങളും ഉപാസനമൂര്‍ത്തികളും 
 409. മൃതസഞ്ജീവനസ്തോത്രം 
 410. ഹിന്ദുമതവും പ്രായോഗിക വേദാന്തവും 
 411. ഹനുമാൻ മന്ത്രങ്ങൾ 
 412. ജാതകത്തിൽ രാജയോഗം 
 413. വിഷ്ണുഅഷ്ടാക്ഷരമന്ത്രം 
 414. ഭരതന്‍റെ ദുഃഖം അകറ്റിയ ഭക്തി 
 415. ഒരു പഞ്ചാക്ഷര മാഹാത്മ്യകഥ 
 416. ശുഭചിന്ത, ശുഭജീവിതം 
 417. വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കില്‍ ഏതു ജലവും ഗംഗാതീര്‍ത്ഥം 
 418. നിത്യജീവിതത്തിലെ ഭഗവദ്ഗീത 
 419. സൂര്യ മന്ത്രം 
 420. മഹാ മൃത്യുംജയ സ്തോത്രം 
 421. മരണാനന്തര കര്‍മ്മങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെ ? 
 422. ഭൂഗുരുത്വാകര്‍ഷണ ബലം 
 423. സന്ധ്യാവന്ദനം 
 424. ഭർത്തൃധർമ്മം 
 425. വിവിധോപാസനകൾ 
 426. ഒരു ദേവനു കൂടുതൽ താൽപര്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റു ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കുറയുമോ ? 
 427. ശിവ ഭഗവാന്റെ ചില പ്രത്യേക വിവരങ്ങൾ 
 428. കൊട്ടാരക്കര ഉണ്ണിയപ്പം 
 429. ശിവ ആരതി 
 430. ഐശ്വര്യ ലബ്ധിക്കായി ഭഗവതിസേവ 
 431. ഗണപതി വിശേഷങ്ങൾ 
 432. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ പൊരുള്‍ അറിയാത്തവര്‍ക്ക് 
 433. ശിവന്റെ ചില സവിശേഷ ചിഹ്നങ്ങൾ 
 434. ഞാന്‍ ശിവന്‍ ആണ് സംഹാരത്തിന്‍റെ ദേവന്‍ 
 435. ഭാരതത്തിന്‍റെ വിഗ്രഹാരാധന 
 436. ശിവ ദശാവതാരങ്ങള്‍ 
 437. വഴിപാടുകള്‍ 
 438. പൊട്ടി പുറത്ത്, ശീപോതി അകത്ത് 
 439. ശയനപ്രദക്ഷിണം പൂർണസമർപ്പണം 
 440. വഴിപാടുകളും മൂലമന്ത്രങ്ങളും 
 441. ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തിമന്ത്രം 
 442. ദുർഗ്ഗ എന്ന സങ്കല്പം 
 443. ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യപഞ്ചരത്നം 
 444. സുബ്രഹ്മണ്യ അഷ്ടക കരാവലംബ സ്തോത്രം 
 445. അഗസ്ത്യമുനി രചിച്ച സരസ്വതി സ്‌തോത്രം 
 446. ഹനുമാന് പ്രിയം വെറ്റിലമാല, എന്തുകൊണ്ട് ? 
 447. കുട്ടികള്‍ ശീലമാക്കേണ്ടവ 
 448. ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് ചെന്നാലും ചൈതന്യം ലഭിക്കുമോ ? 
 449. ഭക്തിമാർഗ്ഗം 
 450. വസന്ത പഞ്ചമി 
 451. ഹൈന്ദവ ദിനചര്യകൾ 
 452. ഗൃഹശുദ്ധി 
 453. വിഷ്ണു ധ്യാനശ്ലോകം 
 454. ബ്രഹ്മതത്വം 
 455. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് രണ്ടുവഴികൾ 
 456. ദേവപ്രീതിയും തൂക്കവും 
 457. കാവടി വ്രതം 
 458. 108 ഉപനിഷത്തുകള്‍ 
 459. ഗായത്രീ ആരതീ 
 460. ഭർത്താവു മരിച്ചാൽ ഭാര്യ പിന്നെ വിധവയാണു 
 461. ദുര്‍ഗ്ഗ ധ്യാനശ്ലോകം 
 462. സർപ്പശാപ ദുരിതം എങ്ങനെയകറ്റാം ? 
 463. ശ്രീരാമ വസിഷ്ഠ ഭാഷണം 
 464. ഗുരുവായൂര്‍ ഭജനം 
 465. ഭദ്രകാളിയും പടയണിയും 
 466. കമ്പരും രാമായണവും 
 467. വായുവും ജലവും പഠിപ്പിക്കുന്നത് 
 468. ക്ഷേത്ര ജീർണ്ണോദ്ധാരണ വിധി 
 469. നിത്യവും സൂര്യനമസ്കാരം ഒരു ശീലമാക്കുക 
 470. അജാമിളമോക്ഷം 
 471. ഹിന്ദുക്കളുടെ മുപ്പത്തിമുക്കോടി ദേവതകള്‍ 
 472. സുബ്രഹ്മണ്യ ശതനാമാവലി 
 473. അറുപത്തിനാലു കലകൾ 
 474. ഉപാസനാമൂര്‍ത്തി 
 475. കൃഷ്ണശപദം 
 476. ദാമ്പത്യ വിജയത്തിന് വിവാഹപൊരുത്തം 
 477. ജ്യോതിഷവും വൈദ്യവും 
 478. ജ്യോതിഷത്തില്‍ ഓരോ രോഗത്തിനുമുള്ള പ്രതിവിധികൾ 
 479. ഗ്രഹപ്പിഴയ്ക്ക്‌ പരിഹാരം വിഷ്ണുപൂജയും ലക്ഷ്മീ ഭജനവും 
 480. കൈവിഷദോഷവും പരിഹാരവും 
 481. വരാഹമിഹിരൻ നിർദ്ദേശിച്ച ചൊവ്വാദോഷപൂജ 
 482. വിഗ്രഹാരാധനയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോള്‍ 
 483. അഞ്ചാംഭാവവും ഇഷ്ടദേവതാ നിര്‍ണ്ണയവും 
 484. ദശാഫലം ജ്യോതിഷത്തിൽ 
 485. ഗ്രഹദോഷശാന്തി ഭദ്രകാളീഭജനത്തിലൂടെ 
 486. ജന്മനക്ഷത്രദിനത്തില്‍ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കര്‍മ്മങ്ങള്‍ 
 487. ജാതകത്തില്‍ ബുധന്‍ ദുര്‍ബ്ബലനാകുമ്പോള്‍ 
 488. നിലവിളക്ക് കത്തിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഫലം 
 489. ക്ഷേത്രാരാധകര്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍ 
 490. തൊഴില്‍ ചിന്ത - രവിയുടെ സ്വാധീനം 
 491. തൊഴില്‍ ചിന്ത - ചന്ദ്രന്റെ സ്വാധീനം 
 492. കാലാന്തകനായ കാമാരി 
 493. സമയമറിഞ്ഞ് ദോഷമകറ്റാം 
 494. ശിവ കുടുംബ കഥ 
 495. ആത്മീയത ജാതകത്തില്‍ 
 496. ശ്രേഷ്ഠത്വം അറിയാന്‍ ദേവന്മാരുടെ മത്സരം 
 497. ഭക്ഷണം കഴിക്കും മുമ്പ് ചൊല്ലണം ഈ മന്ത്രം 
 498. മുറികള്‍ക്കുള്ള സ്‌ഥാനവും ചില കാര്യങ്ങളും 
 499. കളമെഴുത്തിന്റെ ഐതീഹ്യം 
 500. പൂണൂൽ 
 501. ശിവോഹം 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.