രത്നങ്ങൾ

രത്നങ്ങള്‍

 1. രത്നങ്ങള്‍ വിശദീകരണം 
 2. എത്രതരം രത്നങ്ങള്‍ ഉണ്ട് 
 3. സ്വര്‍ഗ്ഗലോക രത്നങ്ങള്‍ നാലുതരമുണ്ട്‌ 
 4. പാതാളലോക രത്നങ്ങള്‍ 
 5. മൃത്യുലോക രത്നങ്ങള്‍ 
 6. നവരത്നങ്ങള്‍ ഏവ? 
 7. ജ്യോതിഷത്തില്‍ രത്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന്‍റെ ശാസ്ത്രീയതയെപ്പറ്റി രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്‌ 
 8. രത്നങ്ങളുടെ പഞ്ച ഭൂതങ്ങളിലെ സ്വാധീനം 
 9. രത്നങ്ങളെ സൂര്യ രാശ്മിയിലെ വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു 
 10. നവരത്നങ്ങള്‍ 9 ഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു 
 11. ജന്മനക്ഷത്രം അനുസരിച്ച് രത്നങ്ങള്‍ 
 12. രത്നം ധരിക്കുന്നതിനുള്ള ലോഹങ്ങള്‍ 
 13. രത്നം ധരിക്കേണ്ട വിരലുകള്‍ 
 14. ഉപരത്നങ്ങള്‍ 
 15. സംഖ്യാ ശാസ്ത്രപ്രകാരം രത്നങ്ങള്‍ 
 16. ജനന തിയ്യതി അനുസരിച്ചുള്ള രത്നങ്ങള്‍ 
 17. രാശികള്‍ക്കുള്ള രത്നങ്ങള്‍ 
 18. രാശികളില്‍ സൂര്യന്‍ നില്‍ക്കുന്നതനുസരിച്ച് രത്നങ്ങള്‍ 
 19. ജന്മതിഥിയനുസരിച്ചുള്ള രത്നങ്ങള്‍ 
 20. ജനിച്ച ആഴ്ചയനുസരിച്ച് രത്നങ്ങള്‍ 
 21. രത്ന ധാരണത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങള്‍ 
 22. മാണിക്യം (Ruby) 
 23. മാണിക്യ രത്ന ധാരണ വിധി 
 24. മുത്ത് (Pearl) 
 25. ചന്ദ്രന്‍റെ രത്നമായ മുത്ത് ധരിച്ചാല്‍  
 26. നല്ല മുത്ത് ധരിച്ചാല്‍ ഉണ്ടാകുന്ന പൊതു ശുഭ ഫലങ്ങള്‍ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ് 
 27. മുത്ത് രത്നധാരണ രീതി 
 28. പവിഴം (Coral) 
 29. ജാതകത്തില്‍ പ്രധാനമായും ചൊവ്വാ സ്വാധീനിക്കുന്നത് 
 30. ചൊവ്വയുടെ ശക്തിക്കുറവുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങള്‍  
 31. പവിഴ രത്ന ധാരണ വിധി 
 32. മരതകം (Emerald) 
 33. ബുധന്‍ സ്വാധീനിക്കുന്നത് 
 34. മരതകം ധരിക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങള്‍ 
 35. മരതക രത്ന ധാരണ വിധി 
 36. മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗം (Yellow Sapphire) 
 37. വ്യാഴം പൊതുവെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് 
 38. മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗം ധരിച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങള്‍ 
 39. മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗം രത്ന ധാരണ വിധി 
 40. വജ്രം (Diamond) 
 41. ശുക്രന്‍ സാധാരണ സ്വാധീനിക്കുന്നത് 
 42. വജ്രം ധരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്‍ 
 43. വജ്ര രത്ന ധാരണ വിധി 
 44. ഇന്ദ്രനീലം (Blue Sapphire) 
 45. ശനി സ്വാധീനിക്കുന്നത് 
 46. ഇന്ദ്രനീലം ധരിച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങള്‍ 
 47. ഇന്ദ്രനീല രത്ന ധാരണ വിധി 
 48. ഗോമേദകം 
 49. രാഹു പ്രധാനമായും സ്വാധീനിക്കുന്നവ 
 50. ഗോമേദകം ധരിച്ചാലുള്ള ഫലങ്ങള്‍ 
 51. ഗോമേദക രത്ന ധാരണ വിധി 
 52. വൈഡൂര്യം (Cats Eye) 
 53. കേതുവിനെക്കൊണ്ട് ചിന്തിക്കപ്പെടുന്നത്  
 54. വൈഡൂര്യം ധരിച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങള്‍ 
 55. വൈഡൂര്യ രത്ന ധാരണ വിധി 
 56. രത്ന ധാരണ വിധി 
 57. നവരത്ന മോതിരം 
 58. രത്നധാരണം ലളിതമായ അനുഷ്ഠാന രീതി 
 59. .

പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷവിധി പ്രകാരം ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും ജീവിത വിജയത്തിന്  അനുയോജ്യമായ രത്നങ്ങള്‍ നി൪ദ്ദേശിക്കുന്നു. - കിരണ്‍ജി - Phone :- 9447090838, 8589090838 or E-mail :- planetkodungallur@gmail.com

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.