ശുഭഗ്രഹങ്ങളും പാപഗ്രഹങ്ങളും

                     ശുഭഗ്രഹങ്ങള്‍ വ്യാഴം, ശുക്രന്‍, ബുധന്‍, ചന്ദ്രന്‍, എന്നീ ക്രമത്തിലും പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ കുജന്‍, ശനി, രാഹു, കേതു, സൂര്യന്‍ എന്നീ ക്രമത്തിലുമാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പാപഗ്രഹങ്ങളുടെ രൂക്ഷത അനുസരിച്ചുള്ള ക്രമീകരണം

             പാപഗ്രഹങ്ങളില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ രൂക്ഷത കുജനും അതില്‍ താഴെ ശനിയും അതിനടുത്ത് രാഹുവും അവസാനം സൂര്യനും കേതുവിനുമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.