ചന്ദ്രന്റെ അവരോഹിണീയായ ദശാകാലം

നിശാകരസ്യാപ്യരോഹകാലേ
സ്ത്രീപുത്രമിത്രാംബര സൌഖ്യഹാനിം
മനോവികാരം സ്വജനൈർവ്വിരോധം
ചോരാഗ്നിഭൂപൈഃ പതനം തടാകേ.

സാരം :-

ചന്ദ്രന്റെ അവരോഹിണീയായ ദശാകാലം ഭാര്യക്കും പുത്രനും ബന്ധുവിനും സുഖത്തിനും ഹാനി സംഭവിക്കുകയും ഓരോവികാരങ്ങളുണ്ടാവുകയും സ്വജനവിരോധം സംഭവിക്കുകയും കള്ളന്മാരിൽനിന്നും അഗ്നിയിൽനിന്നും രാജാവിൽ നിന്നും ഭയം നേരിടുകയും വെള്ളത്തിൽ വീഴുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.