നീചാംശകം ചെയ്ത ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

നീചാംശയുക്തസ്യ ദശാ പദാക്ഷി-
രുജാർത്തിമുച്ചൈർവ്വിവിധാർത്ഥഹാനിം
പരാജയാലസ്യകുഭോജനാനി
പ്രാപ്നോതി നിദ്രാം ഖലഭൂപസേവാം.

സാരം :-

ഏതു രാശിയിൽ നിന്നാലും നീചാംശകം ചെയ്ത ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം പാദരോഗം, നേത്രരോഗം മുതലായ രോഗങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉപദ്രവവും പലപ്രകാരത്തിൽ ദ്രവ്യനാശവും, തുടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പരാജയവും അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുക്കളോടു തോൽക്കുകയും അലസത (മടി) വർദ്ധിക്കുകയും ദുഷ്ടഭോജനവും ഉറക്കമേറിയിരിക്കയും ദുഷ്ടനായ രാജാവിനെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.