ദുര്യോഗയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ശരീരപ്രയാസൈഃ കൃതം കർമ്മയത്ത-
ദ് വ്രജേന്നിഷ്ഫലത്വം ലഘുത്വം ജനേഷു
ജനദ്രോഹകാരീ സ്വകുക്ഷിംഭരസ്സ്യാൽ
കുകർമ്മാ പ്രവാസീ ച ദുര്യോഗജാതഃ

സാരം :-

ദുര്യോഗയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ശരീരംകൊണ്ട് പണിപ്പെട്ടു ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നിഷ്ഫലമായി തീരുന്നവനായും ജനങ്ങളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും നിസ്സാരനായും അന്യജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നവനായും തന്റെ വയറുമാത്രം ഭരിക്കുന്നവനായും കുത്സിതകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവനായും അന്യദേശവാസിയായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.