രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

പുത്രോല്പത്തിവിപത്തിമത്ര കുരുതേ
ഭാനോർദ്ധനസ്ഥസ്യ വാ
ക്ലേശം ബന്ധുവിയോഗദുഃഖകലഹം
ക്രോധം ച വാഗ്ദൂഷണം
സ്ത്രീനാശം ധനനാശനം നൃപഭയം
ഭൂപുത്രയാനാംബരം
സർവ്വം നാശമുപൈതി തത്ര ശുഭയുഗ്
വാച്യം ന ചൈതൽ ഫലം.

സാരം :-

രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം ക്ലേശവും ബന്ധുവിരഹവും ദുഃഖവും കലഹവും കോപവും വാഗ്ദോഷവും ഭാര്യയ്ക്കും ധനത്തിനും നാശവും രാജകോപവും ഭൂമി, പുത്രൻ, വാഹനം വസ്ത്രം എന്നിവയ്ക്ക് ഹാനിയും സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും.

സൂര്യൻ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ശുഭഗ്രഹ സംബന്ധത്തോടുകൂടി നിന്നാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ദോഷഫലങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയില്ല.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.