ഉച്ചസ്ഥനായ ഏതെങ്കിലും ഗൃഹത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

കേനാപിതുംഗസ്ഥവിയച്ചരേണ
യുക്തസ്യ ചന്ദ്രസ്യ ദശാവിപാകേ
മനഃപ്രസാദം മദനാഭിരാമം
സ്ത്രീപുത്രഭൃത്യാദിവിനോദഗോഷ്ഠീം.

സാരം :-

ഉച്ചസ്ഥനായ ഏതെങ്കിലും ഗൃഹത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം മനഃപ്രസാദവും കാമഭോഗവും ഭാര്യ, പുത്രൻ, ഭൃത്യർ മുതലായവരിൽനിന്നു സന്തോഷവും വിനോദവും സഭയിൽ മാന്യതയും സംഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.