ശരഭയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ശുക്രകേന്ദ്രസ്ഥിതേ ചന്ദ്രേ യോഗശ്ശരഭസംജ്ഞിതഃ
തസ്മിൻജാതസ്തുദീർഘായുരനന്തഗുണവിത്തവാൻ അഥവാ-

യോഗേശരഭേജാതോ
വൈരാകരവംശനികരനാശകരഃ
ശാന്തസ്വഭാവയുക്തോ
ഗുണവാൻസുകൃതീമഹാധനോമതിമാൻ.

സാരം :-

ശരഭയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ശത്രുവംശത്തെ നിശേഷം നശിപ്പിക്കുന്നവനായും ശാന്തസ്വഭാവമുള്ളവനായും ഗുണവാനായും പുണ്യവാനായും വലിയധനവും ബുദ്ധിയും വിദ്വത്ത്വവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും. 

ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ കേന്ദ്രരാശിയിലായി ശുക്രൻ നിന്നാൽ ശരഭയോഗം അനുഭവിക്കും.

ശരഭയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ദീർഘായുസ്സായും അനേകഗുണങ്ങളും ധനവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.