വിമലയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

കിഞ്ചിദ്വ്യയോ ഭൂരിധനാഭിവൃദ്ധിം
പ്രയാത്യയം സർവ്വജനാനുകൂല്യം
സുഖീ സ്വതന്ത്രോ മഹനീയവൃത്തിർ-
ഗ്ഗുണൈഃ പ്രതീതോ വിമലോത്ഭവസ്സ്യാൽ.

സാരം :-

വിമലയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ അല്പമായ ചെലവും വളരെ വരവും ഉള്ളവനായും എല്ലാ ജനങ്ങളുടേയും ആനുകൂല്യസുഖവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ശ്രേഷ്ഠമായ വൃത്തിയും ഉള്ളവനായും ഗുണങ്ങളെക്കൊണ്ട് പ്രസിദ്ധനായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.