സൂര്യദശയിലെ ശനിയുടെ അപഹാരകാലം

ധനാഹതിസ്സുതവിരഹഃ സ്ത്രീയോ രുജാ
ഗുരുവ്യയം സപദി പരിച്ഛദച്യുതിഃ
മലാക്തതാ ഭവതി മരുൽകഫാമയോ
രവേർദശാം വിശതി വിവസ്വതസ്സുതേ.

സാരം :-

സൂര്യദശയിലെ ശനിയുടെ അപഹാരകാലം ധനനാശവും പുത്രന്റെ വേർപാടും ഭാര്യയ്ക്ക് രോഗവും പലവിധത്തിലുള്ള വ്യയം (ചെലവു) വർദ്ധിക്കുകയും സ്ഥാനഭ്രംശവും മലിനതയും വാതകഫജങ്ങളായ രോഗങ്ങളും സകലജനവിരോധവും മടിയും ചോരഭയവും രാജകോപവും മറ്റും അനിഷ്ടങ്ങളേറിയിരിക്കും. 

ശനിക്ക്‌ മാരകലക്ഷണമുണ്ടെങ്കിൽ തദ്ദോഷപരിഹാരാർത്ഥം മൃത്യുഞ്ജയ ജപവും കൃഷണഗോദാനവും മഹിഷീദാനവും പ്രത്യേകം ചെയ്കയും വേണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.