ചിങ്ങത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

സിംഹസ്ഥേന്ദുദദശായാം
ജ്ഞാതിധനാപ്തിം മനോരഥം ലഭതേ
സ്വജനശ്രേഷ്ഠോ മതിമാൻ 
വികലാംഗോ നാതിപുത്രവാൻ ഭവതി.

സാരം :-

ചിങ്ങം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് ധനലാഭവും ഇഷ്ടസാദ്ധ്യവും ഉണ്ടാവുകയും സ്വജനപ്രധാനിയാകയും ബുദ്ധിമാനാകയും അംഗവൈകല്യമുള്ളവനാകയും വളരെ പുത്രന്മാരില്ലാത്തവനാകയും ഫലം

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.