ദിഗ്വീര്യയുക്തനായ, ചേഷ്ടാബലയുക്തനായ സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

ദുഗ്വീര്യയുക്തേ ദിവസേശ്വരേതു
ദിഗന്തരാക്രാന്തനാദിസൌഖ്യം
അത്യന്തചേഷ്ടാബലസംയുതേƒസ്മിൻ
സ്വചേഷ്ടിതാർത്ഥാഗമലാഭമേതി.

സാരം :-

ദിഗ്വീര്യയുക്തനായ സൂര്യന്റെ ദശാകാലം നാനാദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പലപ്രകാരേണ ധനവും സുഖവും ലഭിക്കും. 

ചേഷ്ടാബലയുക്തനായ സൂര്യന്റെ ദശാകാലം സ്വപ്രവൃത്തി നിമിത്തം അർത്ഥലാഭവും കാര്യസിദ്ധിയുമുണ്ടാകും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.