സൂര്യദശയുടെ ആദ്യത്തിൽ, മദ്ധ്യത്തിൽ, അന്ത്യത്തിൽ

ആദൗ സൂര്യദശായാം
ദുഃഖം പിതൃരോഗമർത്ഥനാശം ച
മദ്ധ്യേ പശുധനഹാനിം
വിദ്യാർത്ഥമഹത്ത്വമന്ത്യേ ച.

സാരം :-

സൂര്യദശയുടെ ആദ്യത്തിൽ ദുഃഖവും പിതാവിന് രോഗവും അർത്ഥനാശവും സംഭവിക്കും.

സൂര്യദശയുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ പശ്വാദികൾക്കും ധനത്തിനും ഹാനിയും സംഭവിക്കും

സൂര്യദശയുടെ അന്ത്യത്തിൽ വിദ്യാഗുണവും അർത്ഥസിദ്ധിയും മഹത്ത്വവും സംഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.