മത്സ്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ലഗ്നാംബുരന്ധ്രാസ്പദഗേഷ്വസൽസു
ഗ്രഹേ സുതസ്ഥേ യദി മത്സ്യയോഗഃ
ബലീസുരൂപോ ഗുണവാൻ ദയാലു-
സ്സ്യാൽക്കാലവിൽ ഖ്യാതിയുതോതിവിദ്യഃ

സാരം :-

ലഗ്നം നാലാം ഭാവം എട്ടാം ഭാവം പത്താം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളിലായി എല്ലാ പാപഗ്രഹങ്ങളും നിൽക്കുകയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രഹം (ശുഭഗ്രഹം) അഞ്ചാം ഭാവത്തിലും നിൽക്കുകയും ചെയ്‌താൽ മത്സ്യയോഗം അനുഭവിക്കും.

മത്സ്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ബലവും സൗന്ദര്യവും സൽഗുണങ്ങളും ദയാശീലവും ഉള്ളവനായും കാലജ്ഞനായും കീർത്തിമാനായും വിദ്യയുള്ളവനായും ഭവിക്കും

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.