സൂര്യദശയിൽ ബുധന്റെ അപഹാരകാലം

വിവർച്ചികാപിടകസകുഷ്ഠകാമിലാ
വികത്ഥനം ജഠരകടിപ്രപീഡനം
മഹീക്ഷയസ്ത്രിഗദഭയോ ഭവേത്തദാ
വിധോസ്സുതേ വിശതി രവേരഥാബ്ദകം.

സാരം :-

സൂര്യദശയിൽ ബുധന്റെ അപഹാരകാലം ചൊറി, ചിരങ്ങ്, ചുണങ്ങ്, കുരു, കുഷ്ഠം മുതലായ രോഗങ്ങളും കാമിലയും അരക്കെട്ടിലും വയറ്റിലും വ്യാധിയും ഭൂനാശവും സന്നിപാതജമായ ഉപദ്രവവും ബന്ധുപീഡയും ഇടയ്ക്കിടെ സുഖവും ഫലമാകുന്നു.

ബുധന് മാരകദോഷമുണ്ടെങ്കിൽ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമജപവും അന്നദാനവും രജതപ്രതിമാദാനവും പ്രായശ്ചിത്തമായി ചെയ്കയും വേണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.