ക്ഷീണചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

ക്ഷീണേന്ദുദായേ സകലം വിഹീനം
രാജ്യാർത്ഥഭൂപുത്രകളത്രമിത്രം
ഉന്മാദചിത്തം സ്വജനൈർവ്വിരോധ-
മൃണത്വമായാതി കുശീലവൃത്തിം.

സാരം :-

ക്ഷീണചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം രാജ്യത്തിനും ധനത്തിനും ഭൂമിക്കും കളത്രപുത്രാദിമിത്രജനങ്ങൾക്കും ഹാനി സംഭവിക്കുകയും ബുദ്ധിഭ്രമം (ഉന്മാദം) ഉണ്ടാവുകയും സ്വജനവിരോധവും കടവും ദുശ്ശീലവും ദുർവൃത്തിയും ധനഹാനിയും സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.