ശുഭഗ്രഹദൃഷ്ടനായ സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

കാരോതി ഭാനുശ്ശുഭവീക്ഷിതശ്ചേൽ
സ്ത്രീകീർത്തിവിദ്യാസുതവാഗ്വിലാസം
കാന്തിം പ്രതാപം രതികേളിസൗഖ്യം
പിത്രോസ്സുഖം ഭൂപതിമാനനം ച.

സാരം :-

ശുഭഗ്രഹദൃഷ്ടനായ സൂര്യന്റെ ദശാകാലം കളത്രഗുണവും പുത്രസുഖവും വിദ്യയും യശസ്സും വാക്കിന് ശോഭയും ഉണ്ടാവുകയും കാന്തിയും പ്രതാപവും കാമഭോഗസുഖവും മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് സൗഖ്യവും രാജസമ്മാനം സിദ്ധിക്കുകയും ഫലമാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.