ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

ദാരാന്വിതസ്യ ദ്യുമണേർദശായാം
ദാരാമയം വാ മരണം വിയോഗം
കുഭോജനം ഗോരസഹാനിമദ്ധ്വ-
ശ്രമം സമന്താൽ സമുപൈതിദുഃഖം.

സാരം :-

ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം ഭാര്യയ്ക്ക് രോഗമോ മരണമോ വിരഹമോ സംഭവിക്കുകയും സുഖഭോജനത്തിനും, നെയ്യ്, തയിർ, പാൽ മുതലായ ഗോരസങ്ങൾക്കും ഹാനിയും വെറുതെ സഞ്ചരിച്ച് ഖേദിക്കുകയും ദുഃഖം ഏറിയിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.