ലഗ്നാലും ചന്ദ്രാലുമുള്ള പാപനിര്‍ണയം

      ലഗ്നാലുള്ള പാപനിര്‍ണയ സ്ഥിതിക്ക് ഏറ്റവും ശക്തികൂടുതലും ചന്ദ്രാലുള്ള പാപനിര്‍ണ്ണയത്തിന് ചന്ദ്രന്ടെ ബലാബലം അനുസരിച്ചുമാണല്ലോ കണക്കാക്കുന്നത്. അതായത് ചന്ദ്രബലം കൂടുതലായിതീരുന്നതിനാല്‍ അത് ലഗ്നതുല്യമായ ശക്തിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമാണ്‌.

         പൌര്‍ണമിയും പൌര്‍ണമിയുടെ മുന്‍പും പിന്‍പുമുള്ള 3 1/2 + 3 1/2 = 7 ദിവസക്കാലവും ചന്ദ്രന്‍ പരിപുഷ്ടനാകയാല്‍ ആ ചന്ദ്രാലുള്ള പാപസ്ഥിതി ലഗ്നതുല്യമായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. അര്‍ദ്ധചന്ദ്രാവസ്ഥയില്‍ (അപരപക്ഷത്തിലും സിതപക്ഷത്തിലും) ചന്ദ്രാലുള്ള പാപിക്ക്‌  1/2 പാപത്വം വീതം കണക്കാക്കേണ്ടതും അമാവാസിയോട് അടുത്ത ചന്ദ്രനാണെങ്കില്‍ ക്ഷീണചന്ദ്രനെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ചന്ദ്രാലുള്ള പാപികള്‍ക്ക് പ്രസക്തികുറയുന്നതിനാല്‍ 1/4 പാപത്വം വീതം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ലഗ്നവും ചന്ദ്രലഗ്നവും ഒരുമിച്ചുവന്നാല്‍ പാപസാമ്യം നോക്കേണ്ട വിധം 

           ലഗ്നവും ചന്ദ്രരാശിയും ഒരേ രാശിയായി വന്നാല്‍ ചന്ദ്രന് പ്രത്യേകം പാപസ്ഥിതി നോക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരുമുണ്ട്.

ലഗ്നാധിപനായ പാപഗ്രഹം പാപസ്ഥാനത്തുനിന്നാല്‍ 

    ലഗ്നാധിപനായ പാപഗ്രഹം പാപസ്ഥാനത്ത് നിന്നാല്‍ അത് മുഴുപാപിയാകുന്നില്ല.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.