കലാനിധിയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

യോഗഃ കലാനിധിരയം ബുധശുക്രദൃഷ്ട-
യുക്തേ ഗുരൌ സ്വസുതഭേ ബുധഭാർഗ്ഗവാംശേ
കാമീ ഗുണീ നരപതിർബ്ബല വാഹനാഢ്യോ
വിദ്വാൻ വിഭൂർവ്വിഗതരോഗഭയോ ജിതാരിഃ

സാരം :-

ബുധന്റെയോ ശുക്രന്റെയോ രാശ്യംശങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ബുധശുക്രന്മാരുടെ യോഗദൃഷ്ടികളോടുകൂടി വ്യാഴം നിന്നാൽ കലാനിധിയോഗം അനുഭവിക്കും.

കലാനിധിയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ കാമിയായും ഗുണവാനായും സൈന്യങ്ങളും വാഹനങ്ങളും ഉള്ള രാജാവായും വിദ്വാനായും സമർത്ഥനായും രോഗവും ഭയവും ശത്രുക്കളും ഇല്ലാത്തവനായും ഭവിക്കും. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.