നിസ്സ്വയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

സുവചനശൂന്ന്യോ വിതഥകുടുംബഃ
കുജനസമാജഃ കുദശനനേത്രഃ
മതിസുതവിദ്യാവിഭവവിഹീനോ
രിപുഹൃതവിത്തഃ പ്രഭവതി നിസ്സ്വേ.

സാരം :-

നിസ്സ്വയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ നല്ല വാക്കുകളെ പറയാത്തവനായും നിഷ് പ്രയോജനമായ കുടുംബത്തോടുകൂടിയവനായും ദുർജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകളുള്ളവനായും കുത്സിതമായ പല്ലുകളും കണ്ണുകളും ഉള്ളവനായും ബുദ്ധിയും പുത്രന്മാരും വിദ്യയും വിഭവങ്ങളും ഇല്ലാത്തവനായും ശത്രുക്കളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ധനത്തോടുകൂടിയവനായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.