സൂര്യദശയിലെ ചന്ദ്രന്റെ അപഹാരകാലം

രിപുക്ഷയോ വ്യസനശമോ ധനാഗമഃ
കൃഷിക്രിയാ ഗൃഹകരണം സുഹൃദ്യുതിഃ
ക്ഷയാനിലപ്രതിഹതിരർക്കദായകം
ശശീ യദാ ഹരതി ജലോത്ഭവാ രുജഃ

സാരം :-

സൂര്യദശയിലെ ചന്ദ്രന്റെ അപഹാരകാലം ശത്രുക്കൾക്കും ദുഃഖങ്ങൾക്കും ശമനവും ധനലാഭവും കൃഷികാര്യങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധിയും നൂതനഗൃഹനിർമ്മാണവും ബന്ധുക്കളോടുള്ള ചേർച്ചയും ഉണ്ടാകും.

ചന്ദ്രൻ ദോഷയുക്തനാകയാൽ ക്ഷയം, വായുകോപം നിർദോഷം മുതലായ രോഗങ്ങളും സംഭവിക്കും.

ചന്ദ്രൻ മാരകലക്ഷണയുക്തനായാൽ വെളുത്ത പശുവിനേയും മഹിഷിയെയും ദാനം ചെയ്കയും സൂര്യചന്ദ്രശാന്തികൾ നടത്തിക്കയും വേണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.