ശ്രീകണ്ഠയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

കേന്ദ്രത്രികോണഭാവസ്ഥാസ്സുഹൃൽസ്വർക്ഷോച്ചസംസ്ഥിതാഃ
യോഗഃ ശ്രീകണ്ഠസംജ്ഞോയം ലഗ്നേശ ശശിഭാസ്കരാഃ

സാരം :-

ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹവും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും കേന്ദ്രരാശിയിലോ ത്രികോണരാശിയിലോ നിൽക്കുകയും ആ രാശികൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗ്രഹങ്ങളുടെ  ഉച്ചമോ സ്വക്ഷേത്രമോ ബന്ധുക്ഷേത്രമോ ആയി വരികയും ചെയ്‌താൽ ശ്രീകണ്ഠയോഗം അനുഭവിക്കും.

വിഭൂതിരുദ്രാക്ഷധരോ മഹാത്മാ
ശൈവവ്രതീ സാധുജനോപകാരീ
നിർമ്മത്സരോƒന്ന്യേഷു മതേഷു ഹൃഷ്ടഃ
ശ്രീകണ്ഠയോഗേ മനുജോƒതിതേജാഃ  

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.