ശുഭഗ്രഹസഹിതനായ ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

ചന്ദ്രസ്യ സൌമ്യഗ്രഹസംയുതസ്യ
പ്രാപ്തൌ ദശായാശ്ശുഭകർമ്മലാഭം
ഗോഭൂകൃഷിദ്രവ്യവിഭൂഷണാനി
തീർത്ഥാഭിഷേകം ഗണികാരതിം ച.

സാരം :-

ശുഭഗ്രഹസഹിതനായ ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം ശുഭകർമ്മസിദ്ധിയും പശുക്കളും കൃഷിയും ഭൂസ്വത്തും ആഭരണങ്ങളും ലഭിക്കുകയും പുണ്യതീർത്ഥസ്നാനവും വേശ്യാസ്ത്രീസംഗമവും ഉണ്ടാകും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.