സൂര്യദശയിലെ രാഹുവിന്റെ അപഹാരകാലം

രിപൂദയോ ധനഹൃതിരാപദുദ്ഗമോ
വിഷാദ്ഭയം വിഷയവിമൂഢതാ പുനഃ
ശിരോദ്യശോരധികരുഗേവ ദേഹിനാ-
മഹൗ ഭവേദഹിമകരായുരന്തരേ.

സാരം :-

സൂര്യദശയിലെ രാഹുവിന്റെ അപഹാരകാലം ശത്രുക്കളേറിയിരിക്കയും ആപത്തുകളും അനർത്ഥവും ധനഹാനിയും വിഷഭയവും വിഷയവ്യാമോഹവും ഉണ്ടാവുകയും ശിരോരോഗം നേത്രരോഗം മുതലായ രോഗദുഃഖങ്ങളും ബന്ധുപീഡയും സ്ഥാനഭ്രംശവും മരണഭയവും മറ്റ് അനിഷ്ടങ്ങളും സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.

രാഹു മാരകകർത്താവാണെങ്കിൽ ദുർഗ്ഗാമന്ത്രജപവും അജദാനവും കൃഷ്ണമഹിഷീദാനവും പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.