ദരിദ്രയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ഋണഗ്രസ്ത ഉഗ്രോ ദരിദ്രാഗ്രഗണ്യോ
ഭവേൽ കർണ്ണരോഗീ ച സൌഭ്രാത്രഹീനഃ
അകാര്യപ്രവൃത്തസ്തഥാഭാസഭാഷീ
പരപ്രേഷ്യവൃത്തിർദരിദ്രാഖ്യയോഗേ.

സാരം :-

ദരിദ്രയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ വളരെ കടം ഉള്ളവനായും ക്രൂരനായും ഏറ്റവും ദരിദ്രനായും കർണ്ണരോഗിയായും നല്ല സഹോദരന്മാരില്ലാത്തവനായും അകാര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായും ആഭാസമായി സംസാരിക്കുന്നവനായും അന്യന്മാരുടെ ഭൃത്യപ്രവൃത്തിയെ ചെയ്യുന്നവനായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.