മിഥുനം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

മിഥുനഗതേന്ദുദശായാം
സ്ഥാനാൽ സ്ഥാനാന്തരം വ്രജതി ജാതഃ
ദ്വിജദേവാശ്രിതകാര്യോ
മതിമാൻ ധനവസ്ത്രഭോഗസമ്പന്നഃ

സാരം :-

മിഥുനം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം സ്ഥാനാന്തരപ്രാപ്തിയും ദേവന്മാരെയും ബ്രാഹ്മണരെയും ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യസിദ്ധിയുമുണ്ടാവുകയും ബുദ്ധിവർദ്ധനവും ധനം വസ്ത്രം സ്ത്രീഭോഗം സുഖം എന്നിവയുടെ പ്രാപ്തിയും ഫലമാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.